БО-ЛА

НЕОРГАНИЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ С БОР И МОЛИБДЕН

 

Състав:

Бор (В) като бор-етаноламин: 150 г/л (10.6% w/w)

Молибден (Мо) като натриев молибдат – 7.5 г/л (0.53% w/w)

 

Дози на приложение: 100 - 200 мл/дка

 

Маслодайна рапица, Пшеница, Слънчоглед, Лозя

След фаза 3-ти лист на културите, когато има достатъчно листна маса, която да поеме продукта при пръскане.

 

Приложен в лозя, преди цъфтеж, намалява степента на изресяване.

 

Значение на микроелемента бор (В) за развитието на културите:

 

Микроелементът бор (В) играе важна роля за регулиране на водното съдържание в клетките, репродуктивността и образуването на полен. Недостигът на бор може да доведе до проблеми в метаболизма на рапицата и слънчогледа, загиване на нарастващия връх, аномалии.

 

При лозя  борът има отношение към деленето и нарастването на клетките, формирането на цветовете, нарастването на поленовата тръбичка, залагане броя на цветовете, залагането на плода, въглехидратния метаболизъм, синтеза на аминокиселини, метаболизма на растежния хормон ауксин и на фенолите.

 

Дефицит на бор се наблюдава най-често при кисели почви и почви с високо съдържание на калций и/или магнезий, тъй като калцият се явява антагонист на бора при усвояването му от почвата.

 

Основен признак за дефицит на бор при рапицата  е непрекъснатият цъфтеж и неспособността на растението да формира семена в шушулките. Краищата на листата постепенно почервеняват и впоследствие окапват.

 

Дефицитът на бор при рапица намалява устойчивостта на растенията при ниски температури и увеличава риска от измръзване и повреди през зимните месеци.

 

Какво показва практиката?

 

  • Листното приложение на молибден (Мо) е най-ефикасно в комбинация с бор (В).
  • Внасянето на молибден (Мо) води до увеличение на добивите от рапица средно с 20-30 кг/дка (по данни на HGCA Research Review OS5).

Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact