КОРАГЕН™ 20 СК - инсектицид

 

Защита на царевица, зеленчуци, овощни и лозя от нов най-висок клас. Отличен контрол на вредителите и висока толерантност към полезните видове.

 

Активно вещество: 200 г/л ринаксипир (хлорантранилипрол)

 

Формулация: СК (суспензионен концентрат)

 

Карантинен срок: картофи - 14 дни; овощни (ябълки, круши, праскови, нектарини, кайсии, сливи) -14 дни; орехи, кестени, бадеми, лешници -21 дни; лозя (винени и десертни сортове)- 30 дни - винени сортове - 3 дни - десертни сортове; домати и патладжани - 1 ден

 

Категория на употреба: Непрофесионална

 

 

Регистрации в България:

 

 култура и доза  вредител  приложение

 зърнено-фуражна

 и сладка царевица

 10-15 мл/дка

 Царевичен стъблопробивач

 (Ostrinia nubilalis),

 Нощенки (Helicoverpa

 armigera, Spodoptera exigua,

 Spodoptera litoralis)

 При достигане на Икономически

 праг на вредност (ИПВ), ИПВ за

 царевичен стъблопробивач: 10

 броя яйчни купчинки на 100

 растения.

 картофи

 Колорадски бръмбар

 6 мл/дка

 От яйцеснасяне до начало на 

 излюпване на ларвите и първи

 вгризвания (ВВСН 31-93)

 Картофен молец

 12,5-17,5 мл/дка

 овощни (ябълки, 

 круши, праскови,

 нектарини, кайсии,

 сливи)

 0,016% (16 мл/дка)

 Ябълков плодов червей,

 листоминиращи молци,

 листозавивачки, Сливов 

 плодов червей , Източен 

 плодов червей, Малка зимна 

 педомерка, Прасковен 

 клонков молец

 От яйцеснасяне до начало на 

 излюпване на ларвите и първи

 вгризвания (ВВСН 73-87)

 орехи, кестени, 

 бадеми, лешници

 0,018% (18 мл/дка)

 Плодови червеи, кестенов 

 хоботник, Прасковен молец,

 Лешников хоботник

 От яйцеснасяне до начало на

 излюпване на ларвите и първи

 вгризвания (ВВСН 73-87)

 лозя (винени и 

 десертни сортове)

 0,015% (15 мл/дка)

 Гроздови молци

 Малка лозова

 листозавивачка

 От яйцеснасяне до начало на

 излюпване на ларвите и първи

 вгризвания (ВВСН 57-83)

 домати и патладжани

 14-20 мл/дка

 Нощенки,

 Доматен миниращ молец

 От яйцеснасяне до начало на

 излюпване на ларвите и първи

 вгризвания (ВВСН 71-89)

 

Кораген™ 20 СК е нов антраниламиден широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на широк спектър от гризещи неприятели при овощни, картофи, лозя, кестени, царевица, памук и култури, отглеждани за ядки.

 

Кораген™ 20 СК е нов етап в борбата срещу царевичния стъблопробивач и нощенките, което води до гарантирани високи добиви, отлично качество на зърното и възможност за постигане на висока цена и печалба при реализацията на продукцията.

 

Кораген™ 20 СК действа върху:

- яйцата;

- новоизлюпените ларви по време или скоро след излюпването;

- новоизлюпените ларви при контакт с изсъхналия работен разтвор, при започване на движението им;

- новоизлюпените ларви при поглъщане, когато започнат първите вгризвания.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact