МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ

СУСПЕНЗИЯ ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Състав:

Мед (Cu) – 110 г/л (6.25% w/w)

Манган (Mn) – 330 г/л (18.75% w/w)

Цинк (Zn) – 84 г/л ( 4.77% w/w)

 

Характеристика на продукта:

 

Висококонцентрирана суспензия за житни култури.

За балансирано набавяне на микроелементите манган, мед и цинк в оптимално за културата съотношение.

Основен продукт за листно подхранване на житни култури.

Приложим и за парково озеленяване, голф игрища и спортни терени.

 

Дози и време на приложение: 100 мл/дка

 

Да не се прилагат повече от 300 мл/дка при една култура в рамките на един сезон!

 

Житни култури

По всяко време след фаза 3-ти лист на културата, когато растението е развило достатъчно листна маса, за да поеме добре сместа при пръскане. Най-добри резултати се постигат, когато пръскането се извършва рано сутрин или вечер. Не се прилага при температури над 25°С, в условия на суша или друг вид стрес за културата.

 

Какво показва практиката?

 

Микроелементът мед (Cu) има ключова роля при биохимичните процеси в растението, а именно:

  • ускорява преноса на електрони при фотосинтеза
  • важна роля в образуването на жизнеспособен прашец;
  • синтез на лигнини.

 

Полягане при пшеницата: наличието на микроелемента мед (Cu) влияе пряко върху дебелината на стъблото при житни култури и по този начин предотвратява полягането.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact