Данадим™ Прогрес 400 ЕК - инсектицид

 

Органофосфорен системен инсекто-акарицид със стомашно и контактно действие

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   400 г/л диметоат
  ФОРМУЛАЦИЯ   Емулсионен концентрат (ЕК)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА   1 литър
  HRAC Група   1B

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  КУЛТУРА   Зеленчуци (краставици)
  НЕПРИЯТЕЛИ   Памукова листна въшка (Aphis gossypii Glov.)
  ДОЗА   0.05%
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  При първа поява на неприятеля в плътност над

  икономическия праг на вредност. Следващите

  пръскания са през 10-14 дни. Брой на

  третиранията – от 1 до 4 в зависимост от плътността

  на неприятеля

  КАР. СРОК   21 дни
  КУЛТУРА   Зеленчуци (пипер и краставици)
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Зелена прасковена листна въшка

  (Myzus persicae Sulz.)

  ДОЗА   0.075%
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  При първа поява на неприятеля в плътност над

  икономическия праг на вредност. Следващите

  пръскания са през 10-14 дни. Брой на

  третиранията – от 1 до 4 в зависимост от плътността

  на неприятеля

  КАР. СРОК   21 дни
  КУЛТУРА
  Тютюн
  НЕПРИЯТЕЛИ
  Тютюнев трипс (Thrips tabaci Lind.)
  ДОЗА
  200 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  При първа поява на неприятеля в плътност над

  икономическия праг на вредност. Следващите

  пръскания са през 10-14 дни. Брой на

  третиранията – от 1 до 4 в зависимост от плътността

  на неприятеля

  КАР. СРОК
  21 дни
  КУЛТУРА
  Горскодървесни видове
  НЕПРИЯТЕЛИ
  1. Памукова листна въшка (Aphis gossypii Glov.)

  2. Акари по горските видове

  ДОЗА

  1. 0.07% - 0.2%

  2. 0.1% 

  ПРИЛОЖЕНИЕ
  При поява на неприятеля
  КАР. СРОК
  21 дни

 

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Диметоат се отнася към групата на органофосфорните инсектициди, с начин на действие различен от този на пиретроидите и неоникотиноидите, което го прави важна част от програмите за растителна защита и контрола на резистентността.

 

Диметоат действа както контактно, така и при поглъщане от неприятелите. Активното вещество бързо прониква в растението и се разпределя чрез проводящите тъкани в цялото растение, като по този начин осигурява контрол и на неприятелите, които не са налични към момента на третирането.

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Благодарение на трансламинарното си действие, диметоат осигурява контрол на неприятелите и от долната страна на листата. Активното вещество се разпространява в растението чрез флоема, като така контролира и неприятелите, които се хранят и от нетретираните части на растението.

 

 

 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Данадим™ Прогрес 400 ЕК може да бъде прилаган по всяко време, но следните препоръки трябва да се вземат предвид:

 

• Прилагайте продукта, като минимизирате въздействието върху полезните видове. Не използвайте, когато опрашителите се хранят.

• Начинът на приложение и обемът на работния разтвор зависят от фазата на развитие на културата, климатичните условия и локалните практики на приложение.

• Продуктът да се прилага само при достигане на Икономически праг на вредност (ИПВ).

• Да не се третира по време на цъфтеж.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact