Съксесър™ ТХ - хербицид

 

Почвен и ранно вегетационен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   300 г/л петоксамид + 187,5 г/л тербутилазин
  ФОРМУЛАЦИЯ   Суспоемулсия (СЕ)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА   5 литра
  HRAC Група   К3, С1
 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  КУЛТУРА   Царевица
  КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

  Едногодишни житни и широколистни плевели

  ДОЗА   300-400 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  След сеитба преди поникване (ССПП) на културата

  или ранно вегетационно от 1-ви до 4-ти лист на

  културата

  КАР. СРОК   няма

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Съксесър™ ТХ съдържа две активни вещества – петоксамид и тербутилазин, които притежават почвено действие и добра остатъчна активност, благодарение на която продуктът осигурява контрол и на по-късно, вторично заплевеляване. Сравнително високите температури и доброто ниво на влажност благоприятстват поемането на продукта.

Наличието на добре подготвена и достатъчно влажна почва подобрява ефикасността на продукта.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Максимален брой третирания на сезон: еднократно - почвено или вегетационно в зависимост от възможността за третиране на полето. Препоръчителен обем на работния разтвор: 20-50 л/дка.

 

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Контролирани житни плевели: едногодишна метлица, кокоше просо, видове кощрява.

Контролирани широколистни плевели: абутилон, щир, разстлана лобода, триделен бутрак, овчарска торбичка, бяла куча лобода, татул, видове часовниче, трирога лепка, видове здравец, видове мъртва коприва, видове лайка, пролез, незабравка, див мак, видове пипериче, тученица, черно куче грозде и др.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact