Хемнико™ 24 СК - хербицид

 

Контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели, включително балур от коренища, както и някои едногодишни широколистни плевели

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   240 г/л никосулфурон
  ФОРМУЛАЦИЯ   Суспензионен концентрат (СК)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА

  1 литър (1кг Хемнико™ 24 СК се предлага с 1л

  Тренд® 90 БЕЗПЛАТНО!)

  HRAC Група   B

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  КУЛТУРА   Царевица
  КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

  Едногодишни и многогодишни житни плевели

  и едногодишни широколистни плевели

  ДОЗА   21 мл/дка + прилепител Тренд® 90
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Вегетационно, във фаза 2-4 лист на широколистните

  плевели   (15-20 см височина на балура) и до 8-ми

  лист   на царевицата   + прилепител Тренд® 90 

  КАР. СРОК   няма

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Абсорбира се главно чрез листата и корените, като бързо се придвижва в цялото растение. В чувствителните растения потиска клетъчното делене във вегетационния връх. Растежът на плевелите се преустановява няколко часа след третирането, но видими симптоми се появяват след 5-10 дни, а пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните видове може да не загинат напълно, но те остават потиснати в своето развитие и не са конкурентни на културата.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Хемнико™24 СК успешно контролира следните видове едногодишни и многогодишни житни плевели – балур от коренища и семе, пирей, кокоше просо, видовете кощрява, лисича опашка, райграс, див овес, а от едногодишните широколистни видове – звездица, овчарска торбичка, полски синап, дива ряпа, спореж, видовете лютиче, видовете щир, лепка, росопас, абутилон, бутрак. Приложим при всички хибриди царевица.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact