Игъл™ 75 ВГ – хербицид

 

Отличен старт за житните култури още от есента

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   750 г/кг хлорсулфурон
  ФОРМУЛАЦИЯ   Водоразтворими гранули (ВГ) по нова SX™ технология
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА   100 грама
  HRAC Група   B

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

 

 

  КУЛТУРА   Пшеница
  КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ   Широколистни плевели и едногодишни житни

  като ветрушка, лисича опашка   и видове   райграс

  ДОЗА   1,5 – 2,0 г/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   След сеитба преди поникване (ССПП)
  КАР. СРОК   няма
  КУЛТУРА   Пшеница, ечемик, овес
  КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

  Широколистни плевели и едногодишни житни

  като ветрушка, лисича опашка и видове райграс

  ДОЗА
  1,3 – 2,0 г/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ
  Ранно вегетационно след 1-ви лист на културите
  КАР. СРОК
  няма

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Игъл™ 75 ВГ е сулфонилуреен, системен, селективен хербицид с почвено и листно действие.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Игъл™ 75 ВГ се прилага есенно, след сеитба преди поникване на пшеницата или след първи лист до края на братене при пшеница, ечемик и овес. За подобряване на хербицидния ефект при вегетационното приложение се препоръчва добавяне на прилепител.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Игъл™ 75 ВГ е ефективен срещу широколистни плевели, в т.ч устойчиви на хормоноподобните хербициди, както и срещу някои едногодишни житни плевели, като лисича опашка, ветрушка, едногодишна метлица и видове райграс.

Приложен след сеитба, преди поникването на пшеницата, контролира напълно или потиска силно най-важните широколистни плевели и проявява висок хербициден ефект срещу самосевка от Клиърфийлд слънчоглед.

Активното вещество хлорсулфурон има остатъчно действие в почвата. Количеството хлорсулфурон, което може да бъде открито в почвата след приложение на Игъл® 75 ВГ зависи от приложената доза, рН на почвата и съдържанието на органична материя, както и от изминалото време след третирането, приложената земеделска практика и условията на околната среда.

 

Пропадане на културата: може да се засява само пшеница или ечемик 3 месеца след приложението на Игъл® 75 ВГ, без да се извършва друго третиране.

 

Следващи култури: Игъл® 75 ВГ е подходящ за употреба при монокултурно отглеждане на житни култури. Въпреки това, засяването на пролетни култури царевица и слънчоглед може да става при нормална ротация, при която тези култури идват през пролетта на следващия сезон. Препоръчително е след приложение на Игъл™ 75 ВГ през есента при житни култури да не се сее рапица през следващата есен.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact