Херкулес™ 125 СК - фунгицид

 

Фунгицид с пълно системно действие за контрол на най-важните болести при житни култури (пшеница, ечемик и овес), овощни, зеленчуци и лозя

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   125 г/л флутриафол
  ФОРМУЛАЦИЯ   Суспензионен концентрат (СК)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Непрофесионална
  ОПАКОВКА   5 литра (Херкулес™ 125 СК се предлага само като част от Пакет Протект)
  HRAC Група   3

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  КУЛТУРА   Пшеница, ечемик, овес
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Брашнеста мана (Erysiphe gramminis), Кафява ръжда 

  (Puccinia recondita), Жълта ръжда (Puccinia striiformis),  

  Септория по пшеница и овес, Листен пригор (Ринхоспо-

  риум), Мрежести петна, Листна ръжда по ечемик

  ДОЗА   100 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Превантивно или при наличие на първи симптоми на зараза.

  От края на братене до края на изкласяване на

  културата (BBCH 30-55)

  КАР. СРОК   Не се налага
  КУЛТУРА   Ябълки и круши
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Струпясване (Venturia inaequalis, Venturia pirina), Брашнеста

  мана (Podosphaera leucotricha)

  ДОЗА   15-25 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Превантивно, при възникване на благоприятни условия за

  развитие на заболяването. От край на цъфтеж до достигане

  на окончателния размер на плодовете (BBCH 67-78)

  КАР. СРОК   21 дни
  КУЛТУРА   Праскови
  НЕПРИЯТЕЛИ   Брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa)
  ДОЗА   15-25 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Превантивно, при възникване на благоприятни условия за

  развитие на заболяването. От край на цъфтеж до достигане

  на окончателния размер на плодовете (BBCH 67-78)

  КАР. СРОК   7 дни
  КУЛТУРА

  Ягоди (полско производство)

  НЕПРИЯТЕЛИ

  Брашнеста мана (Sphaerotheca macularis, Oidium fragariae)

  ДОЗА   50 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Превантивно, когато условията са благоприятни за развитие

  на инфекция. От начало на узряване до преди беритба

  (BBCH 82-85)

  КАР. СРОК   3 дни
  КУЛТУРА

  Лозя (винени сортове)

  НЕПРИЯТЕЛИ

  Брашнеста мана (Erysiphenecator)

  ДОЗА   50-75 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Превантивно или при наличие на първи симптоми на зараза.

  От начало на цъфтеж до начало на узряване на  плода

  (BBCH 60-81)

  КАР. СРОК   21 дни
  КУЛТУРА

  Домати, Патладжан, Пипер

  НЕПРИЯТЕЛИ

  Брашнеста мана (Leveillula taurica)

  ДОЗА   50-75 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  От начало на плододаване до пълна зрялост (ВВСН 71-89)

  КАР. СРОК   3 дни

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Херкулес™ 125 СК действа, като потиска стеролната биосинтеза в клетъчните мембрани на патогена. Има бързо инициално действие и дълго последействие. Ефективен е срещу основните болести при житни култури, овощни и лозя, като стопира разпространението на инфекцията и в новия прираст. Придвижва се бързо акропетално по проводящите съдове на растението, като гарантира отлично предпазно и лечебно действие.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Максимален брой третирания на сезон: при пшеница, ечемик, овес и лозя се препоръчва да се направи 1 третиране.

При овощни и ягоди до 2 третирания в интервал от 10 дни и при спазване на карантинния срок.

 

Препоръчителен обем на работния разтвор:

 

Пшеница, ечемик и овес: 15-30 л/дка

Ягоди: 60 – 100 л/дка работен разтвор

Лозя: 40 – 100 л/дка работен разтвор

Овощни: 80 – 150 л/дка работен разтвор

Домати, патладжан, пипер: 100 л/дка работен разтвор

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

 

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact