Галбен™ 8М 65 – фунгицид

 

Комбиниран системно-контактен фунгицид за борба срещу мана по лозя и краставици

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   80 г/кг беналаксил + 650 г/кг манкоцеб
  ФОРМУЛАЦИЯ   ВП – намокрим прах
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Непрофесионална
  ОПАКОВКА   20 кг
  HRAC Група   4, М

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  КУЛТУРА   Лозя
  НЕПРИЯТЕЛИ   Мана по лозата (Plasmopara viticola)
  ДОЗА   0.25%  (250 г/дка)
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Не по-късно от появата на първото мазно петно.

  Следващите пръскания са през 10-14 дни в зависимост

  от климатичните условия

  КАР. СРОК   28 дни
  КУЛТУРА   Краставици
  НЕПРИЯТЕЛИ   Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)
  ДОЗА   0.25% (250 г/дка)
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Най-късно при поява на първи признак (петно) на болестта.

  Следващите пръскания са през 10-14 дни в зависимост от

  климатичните условия

  КАР. СРОК   15 дни

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Галбен™ 8М 65 е фунгицид съдържащ две активни вещества - манкоцеб, с контактно (предпазно) действие и беналаксил, със системно (лечебно и изкореняващо) действие. Манкоцеб образува защитен слой върху повърхността на листата и не позволява на спорите на гъбния патоген да проникват през него.

 

Беналаксил се абсорбира от листата, транслоцира се акропетално до всички части на растението, включително и новия прираст и потиска поникването на спорите, растежа на мицела и формирането на

конидиофори.

 

СПЕКТЪР НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Галбен™ 8М 65 е широкоспектърен системно-контактен фунгицид от групата на фениламидите и дитиокарбаматите, който контролира причинители на гъбни болести от клас Oomycetes (обикновени мани) и Deuteromycetes (листни петна, алтернария) при лозя и зеленчукови култури.

 

Галбен™ 8М 65 трябва да се прилага предпазно, преди поява на първите признаци на болестта.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact