Вердилакс CaB – аминокиселини

 

Разтвор на концентрирани аминокиселини от растителен произход с калций (Ca) и бор (B)

 

  Състав   Общо аминокиселини: 263 г/л

  Свободни аминокиселини: 70 г/л

  Калций (CaO): 120 г/л

  Бор (В): 1,1 г/л

  Размер на опаковката   10 л

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  Култури

  Житни култури, картофи, зеленчуци, овощни,

  ягоди и други полски култури

  Доза   50-150 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка
  Приложение

  Листно или почвено, при наличие на достатъчно листна маса.

 

  Житни култури: 100 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка,

  след фаза 3-ти лист на културата, когато растенията имат

  достатъчно развита листна повърхност, за да поемат разтвора.

 

  Картофи: 100-150 мл/дка в работен разтвор от най-малко

  20 л/дка, когато растенията имат достатъчно развита листна

  повърхност, за да поемат разтвора. Повторение в началото на

  формиране на клубените и по време на тяхното нарастване.

 

  Оранжерийни зеленчуци: 50-100 мл/дка в работен разтвор

  от 20 л/дка, 15 дни след засаждане. Повторение преди цъфтеж,

  след завързване на плода и по време на нарастване на плода.

 

  Овошки: 50-100 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка, преди

  цъфтеж. Повторение след завързване на плода и по време на

  нарастване на плода.

 

  Ягоди: 150 мл/дка, разтворени в най-малко 20 литра вода,

  след засаждане. Повторение се извършва преди цъфтеж,

  след завързване на плода и по време на нарастване на плода.

 

  Други полски култури: 100 мл/дка в работен разтвор от най-

  малко 20 л/дка, 20-30 дни след сеитба.

 

  Почвено приложение: 50-200 мл/дка на всяко приложение.

  Повторно приложение може да има през цялата вегетация на

  културата в интервали от 15-20 дни.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

 

• Съдържа комплекс от свободни L-α аминокиселини от растителен произход, налични в растенията с добавени калций и бор.

 

• Ефикасно решение, подпомагащо облекчаването на стреса при растенията, дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните фази на растеж като вкореняване, цъфтеж, завързване на плода и периодите на усилен растеж.

 

• Вердилакс СаВ подобрява цъфтежа и завързването на плода, а оттам повишава добива и качеството на реколтата.

 

• Вердилакс СаВ има предпазно и лечебно действие при физиологични смущения, причинени от недостиг на калций и бор: горчиви плодове при ябълки и круши, гниене на нарастващия връх при домати, пипер, пъпеши и дини. Повишава устойчивостта на плодовете при съхранение и транспорт.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact