АСМ Комплекс – листен тор

 

Балансиран комплекс от макро- и микроелементи за листно подхранване

 

  Състав   Макроелементи:

  Азот (N) - 200.0 г/кг

  Фосфор (като P2O5) - 80.0 г/кг

  Калий (като K2O) - 140.0 г/кг

  Магнезий (като MgO) - 21.0 г/кг

  Сяра (S) - 198.0 г/кг

 

  Микролементи:

  Бор (B) - 0.4 г/кг

  Мед (Cu) - 2.0 г/кг

  Желязо (Fe) - 0.2 г/кг

  Манган (Mn) - 2.6 г/кг

  Молибден (Mo) - 0.06 г/кг

  Цинк (Zn) - 1.4 г/кг

  Размер на опаковката   10 кг

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  Култури   Пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчуци
  Доза   250 – 500 г/дка в работен разтвор от 20 л/дка
  Приложение

  Прилага се по всяко време, когато е необходимо в

  насянето на допълнителни хранителни вещества.

  При култури с висок добивен потенциал е възможно

  третиране с цел преодоляване на неблагоприятни

  климатични въздействия (суша, градушка и пр.).

 

  Житни култури: От фаза 3-ти лист до изкласяване.

  При необходимост, повторения могат да бъдат правени

  през 7-14 дни.

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

 

АСМ комплекс представлява балансирана смес от основните хранителни елементи азот/фосфор/калий, магнезий и микроелементи, за листно подхранване на голям брой култури. Напълно разтворим във вода, източник на жизненоважни хранителни елементи за културите в периоди на активен растеж или в условия на стрес.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact