Вие сте тук: Начало / НОВИНИ / LQM® Технология

 

Иновацията в областта на сулфонилурейните хербициди

 

LQM® Технологията е иновация при формулирането на сулфонилуреите. Тази патентована технология съчетава три активни вещества с различен начин на действие в оптимизирана формулация, за да предложи един уникален продукт на земеделските производители.

 

  LQM® Технологията гарантира

 

По-малка зависимост от ниските температури, от количеството на работния разтвор и от размера на дюзите

По-малка зависимост от фенофазата на културата и от степента на заплевеляване

По-малка вероятност за отвяване на работен разтвор

 

Разработена през 2014 г., LQM® Технологията позволява развитието на нова гама от решения при борбата с плевелите с редица предимства:

 

Оптимизиране на големината на капката

 

LQM® Технологията увеличава размера на капките на работния разтвор в сравнение с тези на водата и намалява дела на по-малките капки, като по този начин оптимизира попадането на работния разтвор по повърхността на листата и намалява възможността за отнасянето му към съседни повърхности, които не са обект на третиране.

 

  LQM® Технологията увеличава 

  ефективността на продукта при третиране!

 

Задържане на работния разтвор

 

Покритие на капките върху повърхността на листата
 

LQM® Технологията намалява повърхностното напрежение на капките, което води до по-добро задържане на работния разтвор върху повърхността на листата.

 

LQM® Технологията увеличава

ефикасността на продукта,

като подобрява покритието на

листа с работен разтвор!

Вода – високо повърхностно напрежение

LQM™ Технология - ниско повърхностно напрежение

 

  

Подобрени свойства на работния разтвор

  

Разпространение на работния разтвор върху повърхността на листата.

 

LQM® Технологията увеличава размера на капката при контакт с повърхността на листа, като по този начин работният разтвор покрива по-голяма повърхност, остава аморфен и изсъхва по-трудно.

 

В работния разтвор е добавен флуоресцентен оцветител, за да се илюстрира разпределението на капките върху листа

 

 

  LQM® Технологията увеличава

  ефикасността чрез по-добро задържане

  на капките и по-голямо покритие на

  повърхността на листата на плевелите!

 

 

 

Ефективно поемане и транслокация в растението

  

LQM® Технологията увеличава ефикасността на продуктите, като допринася за по-бързо и по-дълготрайно поемане на работния разтвор от плевелите!

 

Приемане на работния разтвор само в рамките на 30 мин - още 15 мин след третирането над 50% от количеството флуроксипир е поето от плевелите, докато сулфонилуреите се поемат постепенно. Благодарение на това се постига много по-добър контрол независимо от климатичните условия.
 

 

Приемане на работния разтвор в рамките на 4 часа - LQM® Технологията отново показва по-добра ефикасност сравнена със стандартна резервоарна смес. При LQM® Технологията 35 дни след третирането плевелите са напълно унищожени, докато при използване на стандартна резервоарна смес в някои от контролите се наблюдава по-ниска ефикасност. 

  

LQM® Технологията пренася контрола на плевелите на съвсем ново ниво,

като  допринася за по- качественото, по-бързото и по-дълготрайно поемане

на работния разтвор от плевелите, което дава възможност да се използва

целия потенциал на действие на продукта.

 

 

 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact