Вие сте тук: Начало / НОВИНИ / Експрес™ 50 СГ

 

Експрес® 50 СГ  - хербицид

 

Отличен контрол на проблемни широколистни плевели при слънчогл 

 

Слънчогледът е култура с големи възможности за добив, което е предпоставка за неговата висока икономическа ефективност. За да се постигне тази ефективност е необходимо борбата с плевелите да започне още в ранни етапи от развитието на културата.

 

Хербицидът ЕКСПРЕС™ 50 СГ е отлично решение за успешен контрол на упоритите широколистни плевели като паламида (Cirsium arvense), татул (Datura stramonium), свиница (Xanthium strumarium), черно куче грозде (Solanum nigrum) и други при слънчогледови хибриди, толерантни на ЕКСПРЕС™ 50 СГ.

 

ЕКСПРЕС™ 50 СГ се абсорбира от листата на плевелите и бързо се придвижва в цялото растение. Хербицидът блокира деленето на клетките във вегетационните върхове на корените и стъблата на чувствителните растения. Растежът на плевелите спира няколко часа след третирането, но видимите симптоми се появяват 5-10 дни по-късно.  

За всеки закупен

1 кг ЕКСПРЕС™ 50 СГ

Вие получавате

5 л ТРЕНД® 90

БЕЗПЛАТНО!

 

Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните плевелни видове и напредналите в своето развитие растения могат и да не загинат напълно, но остават стопирани в своето развитие и не конкурират културата по отношение на хранителни вещества и вода.

 

ЕКСПРЕС™ 50 СГ е много ефективен, когато се прилага на малки по височина, активно растящи плевели.

 

  Ефект - 2 дни след третиране

 

Щир (Amaranthus species) Свиница (Xantum strumarium)

Самосевка клиърфилд

слънчоглед

 

 

  ЕКСПРЕС™ 50 СГ успешно контролира:

  

абутилон, амброзия, бутрак, видове лайка, видове лобода, видове магарешки бодил, видове синап, видове щир, войничица, врабчови чревца, врабчово семе, глухарче, горуха, грапав кострец, див коноп, див мак, дива ряпа, канадска злолетница, киселец, колендро, компасна салата, лападоволистно пипериче, лепка, лечебен росопас, лютиче, обикновен спореж, овчарска торбичка, паламида, пача трева, персийско великденче, петниста бударица, поветицовидно фасулче, полска колянка, полска теменуга, полски кострец (млечок), полско огнивче, полско подрумче, попова лъжичка, прасковолистно пипериче, самосевки от слънчоглед, синя метличина, слез, татарски босилек, татул, тученица, фий, черен синап, черно куче грозде, щир и др.

 

  Използването на ЕКСПРЕС™ 50 СГ Ви дава редица предимства:

 

По-добра гъвкавост – фаза на културата, възможност за коригиращо третиране при вторично заплевеляване, ниска доза и лесни за употреба опаковки, гъвкави схеми на пръскане.

 

Само използването на ЕКСПРЕС™ 50 СГ при хибридите от тази технология, съобразено с регистрираната доза и препоръките за употреба, дават гаранция от страна на производителя на семената и хербицида, че ще постигнете успешни

резултати с нея.

 

Коформулантите в състава на ЕКСПРЕС™ 50 СГ са пречистени и не съдържат остатъци от други активни вещества, които могат да доведат до поява на фитотоксичност при културата. Цялостната формулация на ЕКСПРЕС™ 50 СГ е създадена

специално за приложение при слънчоглед, толерантен на ЕКСПРЕС™ 50 СГ.

 

При резервоарни смеси, ЕКСПРЕС™ 50 СГ не намалява действието си и за достигане на оптимална ефикасност не е необходимо завишаване на дозата.

 

За подобряване на хербицидния ефект ЕКСПРЕС™ 50 СГ се предлага в пакет с прилепител Тренд® 90.

 

За да се гарантира високият хербициден ефект на продукта, прочетете внимателно и следвайте инструкциите в етикета.

 

ЕКСПРЕС™ 50 СГ е с патентована SX формулация, която дава възможност активните вещества в продуктите да бъдат представени под формата на гранули (Soluble granules SG), които са напълно разтворими във вода. SX формулацията подобрява приема и проникването на активните вещества от растителните тъкани и по този начин осигурява по-бърз и по-ефективен контрол.

 

SX формулацията спомага за пълно разтваряне на активните вещества и продължителна устойчивост на работния разтвор във времето - без утайки и инактивиране, по-бързо и по-ефективно действие, по-голяма и по-бърза абсорбция на продукта от плевелното растение, дори и ако е в състояние на стрес и води до стабилни резултати, независимо от климатичните условия и условията на почвата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact