Вие сте тук: Начало / НОВИНИ / Пакет Интейл Плюс

 

Икономически изгодно предложение за отличен контрол на важните житни и широколистни плевели при царевица

 

 

  Един пакет е за 200 дка и съдържа:

  ИНТЕЙЛтм 240 СК - 5.00 литра
  БОРДЪР 480 СК - 4.00 литра
  ТРЕНД®  90 - 4.00 литра БЕЗПЛАТНО!

 

 

ПРЕДИМСТВА НА ПАКЕТА

 

 • Отличен контрол на важните житни и широколистни плевели при царевица

 • Почвено действие и по-дълготраен контрол

 • Комбинация от активни вещества от различни химични групи за по-добър контрол и борба с резистентността

 • Възможност за разделно третиране съобразно с индивидуалната ситуация на полето

 • Включен прилепител, благодарение на който по-голямо количество работен разтвор остава на повърхността на растението и той се абсорбира по-бързо

 • Двата продукта са с допълващо се действие и спомагат за подобряване на хербицидния ефект върху важни при царевицата плевели

БОРДЪР 480 СК е системен хербицид, който бързо се приема чрез листата, стъблата и корените и се разпределя в ксилема и флоема на плевелите. БОРДЪР 480 СК има листно действие, както и допълнително действие чрез приемане през корените. В контраст с типично листните хербициди, той може да контролира плевели, поникващи през дълъг период от време.


БОРДЪР™ 480 СК осигурява надежден контрол на широк спектър от най-често срещаните широколистни плевели при царевица, както и частичен контрол на някои важни житни плевели. В комбинация с противожитното действие на ИНТЕЙЛ™ 240 СК, при правилно приложение, пакетът осигурява пълен контрол на икономически важните плевели в царевицата.


БОРДЪР™ 480 СК може да прилага от 2-ри до 6-ти лист на царевицата, като хербицидът е високо селективен за царевичните култури.


Повече информация за БОРДЪР™ 480 СК можете да намерите ТУК


Вторият продукт в пакета е Интейл™ 24 СК.  Интейл™ 24 СК е вегетационен, системен, високо селективен хербицид, който съдържа 240 гр/л никосулфурон. Използва се при царевица, за контрол на балур от коренища и семе, едногодишни житни и някои широколистни плевели. Интейл™ 24 СК се прилага в доза 21 мл/дка след поникването на плевелите във фаза 2 - 8 лист на царевицата. 


Максимален ефект се получава, когато възможно най-голям брой житни плевели са поникнали и са в стадий от 2-ри лист до началото на братене, балурът от коренища или семе е висок 15-20 см, а широколистните плевели са във фаза 2-4 лист.  Необходим е достатъчен обем от вегетативна маса, която да поеме работния разтвор на хербицида. При прераснали плевели или при поява на резистентност дозата може да бъде завишена на 25 мл/дка.


Използвайки Интейл™ 24 СК земеделските производители получават:

 

 • отличен контрол на икономически важни плевели при царевица, при използване на ниска доза на декар;

 • хербицид, подходящ за коригиращо третиране по време на вегетацията при недостатъчен ефект от използваните почвени хербициди поради засушаване, лоша обработка на почвата, или на места с висока плътност на балур от коренища;

 • висока концентрация на активно вещество, която гарантира увеличаване бързината на действие и ефективността на хербицида;предпазване на културата от вторично заплевеляване;

 • широк спектър на действие  и гъвкавост при приложението на продукта;

 • бърз прием от плевелите и незабавно стопиране на растежа им;

 • хербицид, който е лесно смесим с разрешени противошироколистни вегетационни хербициди за разширяване на спектъра на действие.

За подобряване на хербицидния ефект в пакета е включен безплатно и прилепител Тренд® 90.

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact