Вие сте тук: Начало / НОВИНИ / Защита на царевицата

ОТЛИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИТЕ ПРИ ЦАРЕВИЦА И ВАЖНОСТТА ОТ ЛИСТНОТО ПОДХРАНВАНЕ

 

ФМС – Цялостни решения за предпазване на културите и повишаване на добивите

 

Избирайки растителната защита, на която да се спре всеки земеделски производител е добре да се съобразява с конкретната метеорологична обстановка и спецификите на полето.

 

КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИТЕ И ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ ПРИ ЦАРЕВИЦА

 

През 2020 година ФМС предлага познатия хербицид Съксесър™ ТХ. Съксесър™ ТХ е селективен, системен, почвен и ранно-вегетационен хербицид за контрол на едногодишни широколистни и житни плевели при царевица.

 

Съксесър™ ТХ съдържа петоксамид и тербутилазин. Прилага се в доза 300-400 мл/дка или след сеитба преди поникване на царевицата, или ранно вегетационно от 1-ви до 4-ти лист на културата.

 

Петокасмид е ново активно вещество за България, което потиска синтеза на дълговерижните мастни киселини при плевелите, в резултат на което се потиска деленето на клетките. При житните плевели абсорбирането на продукта става чрез покълващия връх, а при широколистните основно чрез корените.

 

Съксесър™ ТХ отлично контролира метлица, кокоше просо и видове кощрява от житните плевели и щир, лобода, свиница, овчарска торбичка,  татул, здравец, видове мъртва коприва,  дива ряпа,  полски синап, черно куче грозде и много други от широколистните плевели.

 

Избирайки Съксесър™ ТХ земеделските производители освобождават царевицата от конкурентните плевели още в началото на нейното развитие и осигуряват условия за оптимален растеж.  Благодарение на уникалната си съставка петоксамид, Съксесър™ ТХ дълготрайно контролира проблемните плевели, дава възможност за гъвкаво приложение, може да се прилага в комбинация с други продукти и е селективен за културата.

 

Повече информация за Съксесър™ ТХ можете да намерите тук.

 

И тази година ФМС предлага хербицидът Хемнико™ 24 СК, който се предлага с прилепител Тренд® 90. Всеки 1 литър Хемнико™ 24 СК се предлага с 1 л Тренд® 90 – безплатно!

 

Хемнико™ 24 СК е вегетационен, системен, високо селективен хербицид, който съдържа 240 гр/л никосулфурон. Използва се при царевица, за контрол на балур от коренища и семе, едногодишни житни и някои широколистни плевели. Хемнико 24 СК се прилага в доза 21 мл/дка след поникването на плевелите във фаза 2 - 8 лист на царевицата.  Максимален ефект се получава, когато възможно най-голям брой житни плевели са поникнали и са в стадий от 2-ри лист до началото на братене, балурът от коренища или семе е висок 15-20 см, а широколистните плевели са във фаза 2-4 лист.  Необходим е достатъчен обем от вегетативна маса, която да поеме работния разтвор на хербицида. При прераснали плевели или при поява на резистентност дозата може да бъде завишена на 25 мл/дка.

 

Използвайки Хемнико™ 24 СК земеделските производители получават:

 

 - отличен контрол на икономически важни плевели при царевица, при използване на ниска доза на декар;

- хербицид, подходящ за коригиращо третиране по време на вегетацията при недостатъчен ефект от използваните почвени хербициди поради засушаване, лоша обработка на почвата, или на места с висока плътност на балур от коренища;

- висока концентрация на активно вещество, която гарантира увеличаване бързината на действие и ефективността на хербицида;

- предпазване на културата от вторично заплевеляване;

- широк спектър на действие  и гъвкавост при приложението на продукта;

- бърз прием от плевелите и незабавно стопиране на растежа им;

- хербицид, който е лесно смесим с разрешени противошироколистни вегетационни хербициди за разширяване на спектъра на действие.

 

Повече инфромация за Хемнико™ 24 СК можете да намерите тук. 

 

Царевица намираща се в „стресирано състояние”, причинено от различни фактори на средата, като ниски температури, засушавания, хербицидни повреди и други, може успешно да се третира през вегетацията срещу плевелите, като към хербицида се добавят 150 мл/дка от биостимулатора Симакс, в комбинация с Микроелементи за царевица НОВ, Мултипъл или Мейз Екстра. Крайният резултат от това третиране е царевичен посев с преодоляно стресовото състояние и с наситен зелен цвят, същевременно лишен от плевелната конкуренция.

 

Продуктите за листно подхранване на растенията, СИМАКС и аминокиселините, които ФМС предлага, налагат най-новите тенденции в земеделието за извличане на по-висок и качествен добив от единица земеделска площ.

 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact