Вие сте тук: Начало / НОВИНИ / Препоръки от ФМС за листно торене при царевица

Листно торене при царевица

 

Едни от най-важните стъпки за получаване на богата реколта от царевица са избор на хибрид според микроклиматичните особености, сеитба в оптималното време, борба с плевелите и неприятелите, но също така и адекватно торене (както основно, така и допълнително внасяне на макро- и микро- елементи), в зависимост от вегетационния стадий на културата и специфичната нужда от  хранителни вещества.

 

Царевицата е чувствителна към условията на минералното хранене култура. Необходимо е минералните торове да се прилагат в оптимално количество и в точното време, за да се постигне висок добив и добро качество на зърното. Важен фактор е и срокът на внасянето им. Използването на балансирани торови формулации, уместното торене и листно подхранване на царевицата в стресови условия при растеж и развитие на културата, осигуряват висок добив зърно и подобрено качество на продукцията.

 

От наличието на хранителни елементи, особено фосфор, зависи формирането на кочаните и зърната в тях. Във фаза 4-5-6 лист царевицата залага добив, нейната коренова система е по-слаборазвита и често климатичните условия в този период затруднява усвояването на хранителни вещества от труднодостъпни съединения. Стимулирането на царевичните растения чрез листата със съединения на фосфора, манган (Mn), цинк (Zn) и мед (Cu) стимулира растежа и развитието на кореновата система и подпомага процесите за формиране на добив.

 

Макроелементите азот (N), фосфор (P) и калий (K) са изключително важни за добро развитие на културата. Трябва да гарантираме и онези микроелементи, към които царевичната култура е чувствителна, а именно цинк (Zn) и манган. (Мn). Тези микроелементи са жизненоважни за поддържането на активни физиологични процеси като фотосинтезата, въглехидратния и азотния метаболизъм в растението, синтеза на хормоните на растежа, а също и синтеза на протеините.

 

Портфолиото на FMC включва  листни торове, които отговарят на тези изисквания и които могат да бъдат използвани в технологична схема, в зависимост от вегетационния стадий на културата и /или нуждата й от конкретен елемент: Микроелементи за царевица НОВ, Мейз Екстра, Мултипъл и биостимулаторът Симакс.

 

МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦАРЕВИЦА НОВ съдържа Мед, Манган и Цинк - Cu, Mn, Zn (50-300-200 г/л). Той е напълно разтворим във вода, а трите микроелемента са от съществено значение от първите етапи на вегетация. Чрез прилагането на продукта Микроелементи за царевица НОВ в доза 100 мл/дка се осигурява снабдяването с тези микроелементи (Cu, Mn и Zn), към които царевицата е чувствителна и се осигурява бърз старт на културата за постигане на високи и качествени добиви.

 

Роля на микроелементите в състава на продукта:

 

Мед: Увеличава устойчивостта на растението към болести. Участва в процеса на лигнификация, който е определящ за здравината на стъблото и предотвратяване на полягането. Важен за формирането на полен и цъфтежа.

 

Манган: Участва пряко във фотосинтезата (реакция на Хил). Участва в състава на ензимите, вкл. на ензима супероксид дисмутаза, който защитава растението от кислородните радикали.

 

Цинк: Участва в състава на ензима супероксид дисмутаза и увеличава устойчивостта на културата към болести.

 

МЕЙЗ ЕКСТРА съдържа фосфор, калий и цинк - P2O5, K2O, Zn (575-81-140 г/л) и е изключително ефективно средство за регулиране степента и скоростта на усвояване на фосфор, елемент, за който се смята, че има най-голяма мобилност в почви с ниско съдържание на хранителни вещества. Максимална ефективност се постига, когато се повиши наличието на калий и цинк, както в случая с помощта на  Мейз Екстра, който се прилага при отглеждането на царевица в доза 150-200 мл/дка, когато културата има висока нужда от консумация на тези елементи.

 

Роля на микроелементите в състава на продукта:

 

Фосфор: Ускорява растежа на кореновата система на младите растения в дълбочина, което спомага за по-бързото формиране на здрава коренова система, бърз растеж и развитие. Има основна роля при формирането на добива.

 

Калий: Основен елемент за всички култури. Осигурява жизненост и устойчивост срещу болести и неблагоприятни климатични условия. Основно влияе върху качеството на добива.

 

Цинк: Участва в състава на ензима супероксид дисмутаза и увеличава устойчивостта на културата към болести.

 

МУЛТИПЪЛ е високо концентрирана суспензия за листно подхранване на царевица с магнезий, манган, мед и цинк. Препоръчителната доза е 100 мл/дка, като продуктът може да се прилага по всяко време след фаза 3-ти лист на културата, когато растението е развило достатъчно листна маса, за да поеме добре работния разтвор при пръскане.

 

Мултипъл съдържа най-важните микроелементи за царевица под формата на разтворими органични и неорганични соли и осигурява бърз старт на царевицата.

 

СИМАКС - съдържа екстракт от морски водорасли Ascophyllum nodosum, богат на хормони и други органични съединения, които стимулират растежа на културата и е формулиран заедно с поредица от макро- N, P, K и микрoелементи (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Приложен в оптималния момент, биостимулаторът Симакс осигурява локално повишаване на нивото на цитокинините, което силно стимулира растителния метаболизъм, улеснява лесното усвояване на хранителни вещества и синтезa на въглехидрати. Наличието на макро- и микроелементи в състава на продукта поддържа хранителния баланс на растенията, особено в моментите на интензивен растеж и висока консумация на хранителни вещества. Симакс съдържа и олигозахариди, които имат ролята за укрепване на имунната система и защита на растенията срещу патогенни атаки. Препоръчителната доза за царевица е 150 мл/дка и може да се прилага, като третирането може да започне от 2-4 лист на културата с повторение във фаза нарастване на стъблото. Следващи повторения са възможни в интервал 4-6 седмици, ако е необходимо.

 

Симакс ефективно помага, смекчавайки стреса от абиотичното влияние върху растенията, като по този начин той се преодолява и се подобрява производителността на културите:

 

  • Стимулира развитието на кореновата система
  • Подобрява усвояването на вода
  • Стимулира растежа
  • Подобрява pH зависимостта
  • Подобрява устойчивостта при високи температурни разлики
  • Подобрява устойчивостта на суша
  • Преодолява се дехидратацията, причинена от вятър
  • Повишава устойчивостта на воден недостиг
  • Подобрява усвояването на хранителни вещества

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact