Етикети

 

Хербициди

 

ФОКСТРОТ™ 69ЕВ pdf Етикет (289 KB)
ХЕМНИКО™ 24СК pdf Етикет (287.2 KB)
ОМНЕРА® ОД pdf Етикет (296.1 KB)
БЕФЛЕКС™ pdf Етикет (261.9 KB)
ИГЪЛ™ 75 ВГ pdf Етикет (293.2 KB)
ГЪЛИВЕР® 50 ВГ pdf Етикет (297.6 KB)
РЕФАЙН® ЕКСТРА pdf Етикет (278.5 KB)
ЕКСПРЕС® 50 СГ pdf Етикет (290.6 KB)
СЪКСЕСЪР™ ТХ pdf Етикет (295.6 KB)
НЕРО® ЕК pdf Етикет (322.1 KB)
ХАРМОНИ® ЕКСТРА
pdf Етикет (238.2 KB)
ИНТЕЙЛ™
pdf Етикет (289 KB)
БОРДЪР™ 480 СК
pdf Етикет (213.3 KB)

 


 

 

Фунгициди

 

ИМПАКТ™ 25СК pdf Етикет (268.8 KB)
ВИНСИТ™ КС pdf Етикет (229.2 KB)
РИЗА™ 25 ЕВ pdf Етикет (232.5 KB)
ХЕРКУЛЕС™ 125 СК pdf Етикет (241.3 KB)
ГАЛБЕН™ 8М 65 pdf Етикет (216.9 KB)
БАРИБА 250 СК pdf Етикет (200.2 KB)

 


 

 

Инсектициди

 

КОРАГЕН® 20 СК pdf Етикет (267.4 KB)
АВАНТ® 150 ЕК pdf Етикет (317.5 KB)

 

 


 

 

Листни торове и подобрители на почвата

 

ВЕРДИЛАКС CaB pdf Етикет (151.9 KB)
СИМАКС pdf Етикет (169.8 KB)
АСМ КОМПЛЕКС pdf Етикет (131.6 KB)
БО-ЛА pdf Етикет (125.5 KB)
ЗУУМ СУПЕР pdf Етикет (136.2 KB)
МЕД 435 pdf Етикет (147.3 KB)
МЕЙЗ ЕКСТРА pdf Етикет (156.8 KB)
МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ pdf Етикет (137.8 KB)
МУЛТИПЪЛ pdf Етикет (151.1 KB)
РАПСИН pdf Етикет (153.7 KB)
ФОЛИАР ЕКСТРА pdf Етикет (151.8 KB)

 


 

Други

 

ТРЕНД® 90 pdf Етикет (165 KB)

 


 

 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact