Вие сте тук: Начало / ПРОДУКТИ / Високи добиви / ЦАРЕВИЦА

ЦАРЕВИЦА

*Листни торове с макро- и микроелементи, за високи и качествени добиви при царевица

 

СИМАКС:

Натурален екстракт от морски водорасли, с добавени азот, фосфор, калий и микроелементи, в достъпна форма за усвояване от растенията.

При царевица (вкл. и сладка царевица) се прилага в доза 150 мл/дка във фаза 2-4 лист на културата с повторение във фаза нарастване на стъблото. Следващи повторения са възможни в интервал 4-6 седмици, ако е необходимо.

 

АСМ КОМПЛЕКС:

Изключително балансирана смес от основните хранителни елементи азот/фосфор/калий, магнезий и микроелементи, за листно подхранване на голям брой култури.

Прилага се по всяко време, когато е необходимо внасянето на допълнителни хранителни вещества в доза 250 – 500 г/дка в работен разтвор от 20 л/дка. При култури с висок добивен потенциал е възможно третиране с цел преодоляване на неблагоприятни климатични въздействия (суша, градушка и пр.).

 

МЕЙЗ ЕКСТРА:

Течен тор с фосфор, калий и цинк за листно подхранване на царевица. Наличието на цинк способства за увеличаване устойчивостта на културата към болести.

Прилага се в доза 150-200 мл/дка от 3-ти лист на царевицата с повторения, ако е необходимо.

 

МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦАРЕВИЦА НОВ:

Най-важните микроелементи за царевица - цинк, манган и мед; основен продукт за царевица.

Прилага се в ранен стадий заедно с хербициди в доза 100 мл/дка.

 

МУЛТИПЪЛ:

Комбинация от микроелементите цинк, манган, магнезий и мед за листно подхранване на царевица.

Прилага се в ранен стадий заедно с хербициди в доза 100 мл/дка.

 

ФОЛИАР ЕКСТРА:

Балансиран комплекс от най-важните макро- и микроелементи за царевицата.

Прилага се в доза 200-250 мл/дка.

 

ФОЛИКС ЦИНК:

Течна формулация на цинков фосфат с буфериращи агенти и повърхностно активни вещества, осигуряващи стабилност на формулацията и ефективно покритие на листата.

Прилага се по всяко време след фаза 3-ти лист на културата като рутинно подхранване или при установен дефицит на цинк, когато има достатъчно листна маса, която да поеме продукта при пръскане.

 

ХАЙ-ФОС ТУРБО:

Течен тор за листно подхранване с фосфор, калий, магнезий и цинк

Прилага се 250-500 мл/дка в работен разтвор от 20л/дка във фаза 4-6 лист на царевицата. По-високата доза се прилага при наличие на повече листна маса.

 

ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА:

 

СЪКСЕСЪР™ ТХ - хербицид:

Почвен и ранно вегетационен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели.

Съксесър™ ТХ съдържа две активни вещества – петоксамид и тербутилазин, които притежават почвено действие и добра остатъчна активност, благодарение на която продуктът осигурява контрол и на по-късно,

вторично заплевеляване.

 

ХЕМНИКО™ 24 СК - хербицид:

Контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели, включително балур от коренища, както и някои едногодишни широколистни плевели.

Хемнико™24 СК успешно контролира следните видове едногодишни и многогодишни житни плевели – балур от коренища и семе, пирей, кокоше просо, видовете кощрява, лисича опашка, райграс, див овес, а

от едногодишните широколистни видове – звездица, овчарска торбичка, полски синап, дива ряпа, спореж, видовете лютиче, видовете щир, лепка, росопас, абутилон, бутрак. Приложим при всички хибриди царевица.

 

КОРАГЕН™ 20 СК - инсектицид:

Антраниламиден широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на широк спектър от гризещи неприятели.

Прилага се в доза 10-15 мл/дка при достигане на Икономически праг на вредност (ИПВ) при нощенки (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis), ИПВ за царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis): 10 броя яйчни купчинки на 100 растения.

 

ФОРЧЪН™ – прилепител:

Специално формулиран продукт, предназначен за подобряване на омокрянето, равномерното разпределяне и проникването на пестицидните разтвори при употребата им в селското и горското стопанство.

Прониква бързо през листата и спомага за по-добро разпределение на продуктите от резервоарната смес. Осигурява много добро покритие при пръскане.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact