ПШЕНИЦА

Листни торове с макро- и микроелементи за високи и качествени добиви при пшеница и ечемик, които намират приложение в технологията:

 

ФОЛУР:

течен азотен тор с минимално съдържаниена биурет.

Прилага се в доза 2л/дка преди изкласяване.

 

ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34:

течен азотен тор с микроелементи (магнезий, манган и мед); най-подходящ за коригиращо азотно торене, там където има пропуски с почвено азотно торене.

Прилага се в доза 300 мл/дка от фаза вретенене до поява на класа.

 

МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ:

продукт за високи добиви в житата - перфектната комбинация от най-важнитемикроелементи за пшеница - манган, мед, цинк; основен продукт за житни култури.

Прилага се след 3-ти лист на културата в доза 100 мл/дка. 

 

АСМ КОМПЛЕКС:

комбинация от макро- и микроелементи за листно подхранване на пшеница и ечемик.

Прилага се от 3-ти лист до изкласяване в доза 250-500 г/дка.

 

ГОЛДИ ЗЛАТИЯ:

NPK-тор с макро- и микроелементи за листно подхраване. Прилага се в доза 200-400 г/дка.

 

ФОЛИАР ЕКСТРА:

основен продукт за житни култури. Осигурява балансирано набавяне на основните макро- и микроелементи.

Доза на приложение: 200-500 мл/дка.

 

ХАЙ-ФОС:

изключително ценен за ранен начален старт на пшеницата и за качеството на произведеното зърно.

Прилага се в периода на братене в доза 500 мл/дка.

 

КуДоС:

течен калиев тор за листно подхранване на житни култури. Осигурява жизненост и устойчивост срещу болести и неблагоприятни климатични условия. Основно влияе върху качеството на добива.

Прилага се от фаза на братене до начало на формиране на класа в доза 300 мл/дка.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact