Вие сте тук: Начало / ПРОДУКТИ / Високи добиви / ПШЕНИЦА

ПШЕНИЦА

Листни торове с макро- и микроелементи за високи и качествени добиви при пшеница и ечемик, които намират приложение в технологията:

 

ВЕРДИЛАКС:

Разтвор на концентрирани аминокиселини от растителен произход. Вердилакс подобрява цъфтежа и завързването на плода, а оттам повишава добива и качеството на реколтата.

Прилага се в доза 50-100 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка 20-30 дни след сеитба. Повторение 10 дни след братене на житните, ако е необходимо.

 

ВЕРДИЛАКС CaB:

Разтвор на концентрирани аминокиселини от растителен произход с калций (Ca) и бор (B). Ефикасно решение, подпомагащо облекчаването на стреса при растенията,подобрява цъфтежа и завързването на плода и има предпазно и лечебно действие при физиологични смущения, причинени от недостиг на калций и бор.

Прилага се в доза 100 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка, след фаза 3-ти лист на културата, когато растенията имат достатъчно развита листна повърхност, за да поемат разтвора.

 

СИМАКС:

Натурален екстракт от морски водорасли, с добавени азот, фосфор, калий и микроелементи, в достъпна форма за усвояване от растенията.

Прилага се в доза 150-300 мл/дка във фаза начало на братене (ВВСН 21-23). Повторно третиране се прави след 6 седмици във фаза начало на нарастване на стъблото (ВВСН 30-31). При пшеница е възможно и трето приложение в края на вретенене на културата до преди цъфтеж (ВВСН 47-59).

 

АСМ КОМПЛЕКС:

Балансиран комплекс от макро- и микроелементи - азот/фосфор/калий, магнезий и микроелементи, за листно подхранване на голям брой култури.

Прилага се от фаза 3-ти лист до изкласяване. При необходимост, повторения могат да бъдат правени през 7-14 дни в доза 250 – 500 г/дка в работен разтвор от 20 л/дка.

 

БО-ЛА:

Неорганичен тор за листно подхранване с бор и молибден при маслодайна рапица, пшеница, слънчоглед и лозя.

Прилага се в доза 100 - 200 мл/дка след фаза 3-ти лист на културите, когато има достатъчно листна маса, която да поеме продукта при пръскане.

 

ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34:

Течен азотен тор с микроелементи (магнезий, манган и мед); най-подходящ за коригиращо азотно торене, там където има пропуски с почвено азотно торене.

Прилага се в доза 300 мл/дка от фаза вретенене до поява на класа. Да не се правят повторения в период, по-кратък от 3 седмици.

 

КУРУС:

Течен калиев тор съдържащ сяра за листно подхранване на житни култури. Осигурява жизненост и устойчивост срещу болести и неблагоприятни климатични условия. Основно влияе върху качеството на добива.

Прилага се от фаза на братене до начало на формиране на класа в доза 300 мл/дка.

 

МЕД ХЕДЛАНД:

Неорганичен тор за листно подхранване. Микроелементът мед (Cu) стимулира правилното функциониране на ензимните системи в растенията и играе ключова роля в метаболитните процеси в клетките.

Прилага се в доза 200-500 мл/дка. Пръскането се осъществява в периодите на активна вегетация, когато има наличие на достатъчно листна маса, която да поеме продукта. Да не се прилага преди фаза 3-ти лист на културата или когато растението е в състояние на стрес, причинен от суша или много високи температури.

 

МЕЙЗ ЕКСТРА:

Течен тор с фосфор, калий и цинк за листно подхранване.

Прилага се в ранен стадий заедно с хербициди в доза 100-200 мл/дка от 3-ти лист на житните с повторения, при необходимост.

 

МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ:

Продукт за високи добиви в житата - перфектната комбинация от най-важнитемикроелементи за пшеница - манган, мед, цинк; основен продукт за житни култури.

Прилага се в доза 100 мл/дка по всяко време след фаза 3-ти лист на културата, когато растението е развило достатъчно листна маса, за да поеме добре работния разтвор при пръскане. Най-добри резултати се постигат, когато пръскането се извършва рано сутрин или вечер. Не се прилага при температури над 25°С, в условия на суша или друг вид стрес.

 

МУЛТИПЪЛ:

Високо концентрирана суспензия за листно подхранване на житни култури с магнезий, манган, мед и цинк, осигуряващи бърз старт на културата.

Прилага се в доза 100 мл/дка по всяко време след фаза 3-ти лист на културата, когато растението е развило достатъчно листна маса, за да поеме добре работния разтвор при пръскане. Най-добри резултати се постигат, когато пръскането се извършва рано сутрин или вечер. Не се прилага при температури над 25°С, в условия на суша или друг вид стрес.

 

СЯРА ХЕДЛАНД:

Течен тор за листно подхранване със сяра. Висококачествен суспензионен концентрат с размер на частиците 3 микрона. Позволява постигането на оптимално покритие на листата и осигуряване на достъпност на елемента за културата.

Прилага се в доза 0.5 - 1 л/дка Дефицитът на сяра при пшеница се проявява като пожълтяване (общо или между нерватурата), особено при най-младите листа. Съдържание на сяра под 0.2% от сухото вещество или съотношение N:S > 15:1 във фаза вретенене е индикатор за дефицит на сяра при пшеницата.

 

ФОЛИАР ЕКСТРА:

Основен продукт за житни култури. Осигурява балансиран комплекс от азот/фосфор/ калий с магнезий и микроелементи за листно подхранване.

Доза на приложение: 200-500 мл/дка от поява на флаговия лист до изкласяване.

 

ФОЛИКС ЦИНК:

Течна формулация на цинков фосфат с буфериращи агенти и повърхностно активни вещества, осигуряващи стабилност на формулацията и ефективно покритие на листата.

Прилага се по всяко време след фаза 3-ти лист на културата като рутинно подхранване или при установен дефицит на цинк, когато има достатъчно листна маса, която да поеме продукта при пръскане.

 

ХАЙ-ФОС ТУРБО:

Изключително ценен за ранен начален старт на пшеницата и за качеството на произведеното зърно. Течен тор за листно подхранване с фосфор, калий, магнезий и цинк.

Прилага се в доза 500 мл/дка в работен разтвор от 20л/дка във фаза братене с повторения през 10-14 дни, ако е необходимо.

 

ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА:

 

БЕФЛЕКС™ - хербицид:

Широкоспектърен системен почвен хербицид за контрол на широколистни плевели.

Прилага се в доза 50 мл/дка след сеитба, преди или след поникване на културата (2-3 лист). Най-добра ефикасност се постига, когато продуктът се приложи в началото на поникване на зърнените култури

(BBCH 09 - 10) и в ранни етапи от развитието на плевелите.

 

ГРАНСТАР® СУПЕР - хербицид:

100 % селективност за културата и контрол на над 70 вида типични широколистни плевели.

Гранстар® Супер е 100 % селективен за културата, без значение от фазата на приложение и без негативни последствия за добива. SX™ технологията, по която е формулиран Гранстар® Супер, улеснява пълното разтваряне на активните вещества, стабилността на работния разтвор, както и по-доброто проникване и действие на продукта.

 

ИГЪЛ™ 75 ВГ – хербицид:

Отличен старт за житните култури още от есента.

Игъл™ 75 ВГ се прилага есенно, след сеитба преди поникване на пшеницата или след първи лист до края на братене при пшеница, ечемик и овес. За подобряване на хербицидния ефект при вегетационното

приложение се препоръчва добавяне на прилепител.

 

ОМНЕРА™ ОД - хербицид:

Мощно ново решение за отличен контрол на широколистните плевели при житни култури.

Омнера™ ОД е вегетационен, системен, листен хербицид с удължено действие. Омнера™ ОД съдържа три активни вещества с два различни механизма на действие, което обуславя висока ефикасност и силна

антирезистентна стратегия.

 

РЕФАЙН™ ЕКСТРА - хербицид:

Контролира на широк спектър от едногодишни и многогодишни широколистни плевели.

Рефайн™ Eкстра е системен, вегетационен селективен хербицид, който се поема предимно от листата и се придвижва бързо към вегетационните върхове на плевелите.

Деленето на клетките спира скоро след прилагането на продукта, което предизвиква незабавно спиране на растежа.

 

ФОКСТРОТ™ 69 ЕВ- хербицид:

Високоефективен селективен хербицид за борба срещу едногодишни житни плевели.

Селективен, вегетационен хербицид с контактно и системно действие, за контрол на едногодишни житни плевели при пшеница и ечемик. Поема се от листата на третираните плевели и се транслоцира акропетално и базипетално, като потиска ензимите отговарящи за синтеза на мастни киселини в клетката.

 

ФЮРИ™ 10 ЕК - инсектицид:

Широкоспектърен пиретроиден инсектицид за борба срещу обикновена житна пиявица.

Прилага се в доза 7.5 - 10 мл/дка при достигане на икономическия праг на вредност и от 1-ви възел до края на цъфтеж при житните.

 

АЗАКА™ - фунгицид:

Системен фунгицид с широк спектър на предпазно, лечебно и изкореняващо действие, ефикасен за борба срещу голям брой листни болести.

Приложен в доза 100 мл/дка вегетационно от първи възел до край на цъфтежа е изключително ефективен срещу ръжди, хелминтоспориоза и листен пригор.

 

ИМПАКТ™ 25 СК - фунгицид:

Системен фунгицид от групата на триазолите за борба срещу икономически най-важните болести по зимни зърнено-житни и технически култури.

Приложен в доза 50 мл/дка при поява на първи признаци на Брашнеста мана (Erysiphe gramminis), Кафява ръжда (Puccinia recondita) и Жълта ръжда (Puccinia striiformis).

 

РИЗА™ 25 ЕВ - фунгицид:

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие за контрол на брашнеста мана и видове ръжди в доза 50 мл/дка при пшеница.

Риза™ 25 ЕВ е триазолов фунгицид, един от най-използваните в световен мащаб при много култури, за контрол на широк спектър от заболявания. Осигурява надежден контрол на болестите за период от 3-4 седмици и е с много добро защитно и лечебно действие - а в някои случаи и изкореняващо.

 

ВИНСИТ™ КС – фунгицид за третиране на семена:

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие, за третиране на семена на пшеница срещу болести, пренасяни чрез семена.

Осигурява защита на обеззаразените семена през целия период на поникване. Унищожава заразата вътре в семето, неговата повърхност, както и патогените в почвата около засятото семе. Ефективен срещу загиване на кълновете при поникване на пшеницата (фузариум).

 

ТРЕНД® 90 – прилепител:

Продуктът подобрява прилепимостта на хербицида и неговата абсорбция в листата. По този начин се увеличава ефикасността на хербицида.

 

ФОРЧЪН™ – прилепител:

Подобряване на омокрянето, равномерното разпределяне и проникването на пестицидните разтвори.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact