Вие сте тук: Начало / ПРОДУКТИ / Високи добиви / ЛОЗЯ

ЛОЗЯ

 

ПРОДУКТИ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ И КАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ ПРИ ЛОЗЯ

 

СЯРА ХЕДЛАНД:

80% микронизирана елементарна сяра за листно подхранване. Незаменим източник на сяра в периода на активна вегетация. 

Позволява постигането на оптимално покритие на листата и осигуряване на достъпност на елемента за културата.

 

МЕД ХЕДЛАНД:

Неорганичен тор за листно подхранване. Съдържа меден оксихлорид.

Пръскането се осъществява в периодите на активна вегетация, когато има наличие на достатъчно листна маса, която да поеме продукта. Да не се прилага преди фаза 3-ти лист на културата или когато растението е в състояние на стрес, причинен от суша или много високи температури.

 

Сяра Хедланд и Мед Хедланд стимулират имунитета на лозата срещу болести причинени от различни фитопатогени.

 

СИМАКС:

Стимулира растежа и повишава качеството и добива от културите. При лозя се прилага еднократно в доза 300 мл/дка във фаза начало на развитие на листата.

Симакс е смес от натурален екстракт от морски водорасли, с добавени азот, фосфор, калий и микроелементи, в достъпна форма за усвояване от растенията.

 

ВЕРДИЛАКС:

Разтвор на концентрирани аминокиселини от растителен произход. Вердилакс подобрява цъфтежа и завързването на плода, а оттам повишава добива и качеството на реколтата.

Ефикасно решение, подпомагащо облекчаването на стреса при растенията, дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните фази на растеж като вкореняване, цъфтеж, завързване на плода и периодите на усилен растеж.

 

БО-ЛА:

Неорганичен тор за листно подхранване с бор и молибден, изключително важен за цъфтежа на лозата. Приложен преди цъфтеж намалява степента на изресяване. 

 

КУРУС:

Течен тор, съдържащ калий и сяра; отличен вариант за приложение на калий в лозя. Намалява общите киселини при червените сортове. Увеличава захарния градус. Основно влияе върху качеството на реколтата и допринася за направата на много качествени червени вина.

Прилага се в доза 500 мл/дка в работен разтвор 20 л/дка, след начало на прошарване; с повторение в рамките на 7-10 дни. Да не се прилага на сорт „Конкорд”.

 

ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА:

 

АЛИАЛ™ 80 ВГ – фунгицид:

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу мана по лозата.

Алиал™ 80 ВГ е фунгицид с пълно системно действие, който бързо се абсорбира от листните тъкани и се придвижва акро и базипетално в растението. Активното вещество блокира спорулацията и развитието на мицела. В допълнение, продукта стимулира защитните механизми на растението. Системните свойства на Алиал™ 80 ВГ осигуряват оптимална защита и на новия прираст през егетацията.

 

РИЗА™ 25 ЕВ - фунгицид:

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие за контрол на брашнеста мана при лозя.

Благодарение на бързото проникване в растителните тъкани, Риза 25 ЕВ е устойчив на дъжд, паднал няколко часа след третирането, а благодарение на системните си свойства, продукта се придвижва бързо и се преразпределя равномерно в растителните части, като предпазва също и новият прираст.

 

ГАЛБЕН™ 8М 65 – фунгицид:

Комбиниран системно-контактен фунгицид за борба срещу мана по лозя. Галбен™ 8М 65 е фунгицид съдържащ две активни вещества - манкоцеб, с контактно (предпазно) действие и беналаксил, със системно (лечебно и изкореняващо) действие. Манкоцеб образува защитен слой върху повърхността на листата и не позволява на спорите на гъбния патоген да проникват през него.

Беналаксил се абсорбира от листата, транслоцира се акропетално до всички части на растението, включително и новия прираст и потиска поникването на спорите, растежа на мицела и формирането на

конидиофори.

 

АВАНТ® 150 ЕК - инсектицид:

Единственият инсектицид от новата химична група оксадиазини. Осигурява дълготрайна защита и контролира широк спектър гризещи и някои смучещи насекоми. Приложен в доза 25 мл/дка е ефикасен срещу шарен гроздов молец (Lobesia botrana), еднопоясен гроздов молец (Eupoecilia ambiguella), цикади и лозова листозавивачка (Sparganothis pilleriana).

 

КОРАГЕН™ 20 СК - инсектицид:

Антраниламиден широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол срещу гроздови молци и малка лозова листозавивачка. 

За оптимален контрол Кораген™ 20 СК се прилага по време на яйцеснасянето и до начало на излюпване на първите ларви и първи вгризвания. Максимален брой третирания през вегетацията: 1 третиране при винени сортове и до 2 третирания при десертни сортове. Интервал на третиране: 14 дни.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact