Вие сте тук: Начало / ПРОДУКТИ / Високи добиви / КАРТОФИ

КАРТОФИ

 

ЛИСТНИ ТОРОВЕ С МАКРО- И МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ВИСОКИ И КАЧЕСТВЕНИ ДОБИВИ ПРИ КАРТОФИ, КОИТО НАМИРАТ ПРИЛОЖЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЯТА:

 

ВЕРДИЛАКС – аминокиселини - Ефикасно решение, подпомагащо облекчаването на стреса при растенията, дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните фази на растеж като вкореняване, цъфтеж, завързване на плода и периодите на усилен растеж.

 

ВЕРДИЛАКС CaB – аминокиселини - подобрява цъфтежа и завързването на плода, а оттам повишава добива и качеството на реколтата.

100-150 мл/дка в работен разтвор от най-малко 20 л/дка, когато растенията имат достатъчно развита листна повърхност, за да поемат разтвора. Повторение в началото на формиране на клубените и по време на тяхното нарастване.

 

СИМАКС - приложен по време на вегетация, стимулира растежа и развитието на кореновата система. Подобрява състоянието на културата след суша, слана, градушка, преовлажняване. Употребата на СИМАКС при картофи намалява дребната фракция за сметка на средната и едрата (по-едри и еднакви по размер клубени). Реколтата е с по-добри параметри по отношение на качеството и количеството. 

 

БО-ЛА - неорганичен тор за листно подхранване с бор и молибден, приложен след фаза 3-ти лист на културите, когато има достатъчно листна маса, която да поеме продукта при пръскане.

Микроелементът бор (В) играе важна роля в синтеза на въглехидратите и придвижването им към растежните точки, корените, цветовете и плодовете, както и в процесите на синтеза на хлорофил, каротиноиди и някои витамини.

 

ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34 - продукт с високо съдържание на азот, като комбинация от различни форми на азот – амидна, амониева и нитратна.

Приложим в доза 300 мл/дка - когато листата на растенията в реда се доближат едно до друго до последното пръскане против мана (едновременно третиране).

 

КУРУС - течен калиев тор, съдържащ сяра. От всички хранителни елементи, калият се усвоява от картофите в най-големи количества. Основно влияе върху качеството на клубените. Способства за повишаване съдържанието на скорбяла. Подобрява устойчивостта им към повреди при прибиране и продължително съхранение.

Първо приложение - при формиране на клубените, второ приложение - при нарастване на клубените в доза на приложение: 500 мл/дка. 

 

МЕД ХЕДЛАНД - неорганичен тор за листно подхранване с мед при овощни.

Микроелементът мед (Cu) стимулира правилното функциониране на ензимните системи в растенията и играе ключова роля в метаболитните процеси в клетките.

 

ФОЛИКС ЦИНК - специално създаден за корекция на дефицит на цинк. Цинкът (Zn) заедно с други микроелементи стимулира ензимните процеси в растенията и активно участва в синтеза на протеини.

Прилага се по всяко време след фаза 3-ти лист на културата като рутинно подхранване или при установен дефицит на цинк, когато има достатъчно листна маса, която да поеме продукта при пръскане.

 

ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА:

 

АЛКАНС™ СИНК ТЕК - хербицид - почвен хербицид за контрол на голям брой плевели при картофи.

Приложен в доза 250 мл/дка, след сеитба и преди поникване на културата (ССПП), контролира едногодишни широколистни и житни плевели.

 

КОРАГЕН™ 20 СК - инсектицид - антраниламиден широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на широк спектър от гризещи неприятели.

Широкоспектърен инсектицид, който се прилага в доза от 6 мл/дка срещу колорадски бръмбар и 12,5-17,5 мл/дка срещу молец при картофите. За най-добра защита Кораген™ 20 СК се прилага в начало на излюпването, при наличие на ларви от първа възраст или при установяване на първи повреди.

 

ФЮРИ™ 10 ЕК - инсектицид - високоефективен пиретроиден инсектицид за борба срещу колорадски бръмбар.

Прилага се в доза 10 мл/дка при достигане на икономическия праг на вредност. От начало на удължаване на стеблото до развитие на плода за културата.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact