КАРТОФИ

* ЛИСТНИ ТОРОВЕ С МАКРО- И МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ВИСОКИ И КАЧЕСТВЕНИ ДОБИВИ ПРИ КАРТОФИ, КОИТО НАМИРАТ ПРИЛОЖЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЯТА:

 

АМАЛГЕРОЛ - приложен по време на вегетация, стимулира растежа и развитието на кореновата система. Подобрява състоянието на културата след суша, слана, градушка, преовлажняване. Употребата на АМАЛГЕРОЛ  при картофи намалява дребната фракция за сметка на средната и едрата (по-едри и еднакви по размер клубени). Реколтата е с по-добри параметри по отношение на качеството и количеството. 

 

КуДоС - течен калиев тор, съдържащ сяра. От всички хранителни елементи, калият се усвоява от картофите в най-големи количества. Основно влияе върху качеството на клубените. Способства за повишаване съдържанието на скорбяла. Подобрява устойчивостта им към повреди при прибиране и продължително съхранение. Първо приложение - при формиране на клубените, второ приложение - при нарастване на клубените.

Доза на приложение: 500 мл/дка. 

 

ХАЙ-ФОС - фосфор, калий и магнезий за силен начален старт на развитието. Източник на магнезий за картофите. Магнезият подпомага увеличаването броя на клубените и стимулира тяхното нарастване.

Доза на приложение: 500 мл/дка.

 

ТИО-С - за експресна корекция на серен дефицит. Съдържа сяра и азот под формата на амониев

тиосулфат. Доза на приложение: 500 мл/дка.  

 

ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34 - листен тор с високо съдържание на азот с добавени магнезий, манган и мед за балансирано подхранване на културата. Жизнено важен в периода на интензивен растеж на културата (преди цъфтеж).

Доза на приложение: 300 мл/дка.

 

ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА:

 

УОРАНТ 20 СЛ и УОРАНТ 70 ВГ са два широкоспектърни инсектицида, които се прилагат срещу телени червеи при засаждане на картофите, като се пръска директно върху клубените и почвата. По време на вегетация осигуряват ефективна защита от колорадски бръмбар, картофен молец и други вредители.

 

ДАНАДИМ ПРОГРЕС - инсекто-акарицид с бързо инициално действие срещу голям брой смучещи и гризещи неприятели.

 

НЕКСИД 015 КС - високоефективен пиретроиден инсектицид за борба срещу колорадски бръмбар и картофен молец.

 

АЛИАЛ 80 ВГ -  системен фунгицид с предпазно и лечебно действие.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact