ТРЕНД® 90

Прилепител, подобрител за хербицидни разтвори

 

Активно вещество:  90 % изодецил алкохол етоксилат + 10 % вода

 

Формулация:  Разтворим концентрат (СЛ)

 

Опаковка: 1 литър

 

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Тренд ® 90 е подобрител на хербицидното действие срещу плевелите.

Използва се свойството му да намалява повърхностното напрежение на работния разтвор, чрез създаване на равномерен „филм“ върху листата на третираните растения.

Тренд ® 90 подобрява прилепимостта на хербицида и неговата абсорбция в листата. По този начин се увеличава ефикасността на хербицида. Това е особено важно в периоди на бавен растеж / поради суша или студено време/, както и за плевели, чиито листа се омокрят трудно - било поради восъчен налеп или власинки. Ниските температури не влияят върху ефикасността на продукта.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

За употреба в резервоарни смеси с продукти за растителна защита.

 

ДОЗА: 0.1 % (100 мл ТРЕНД® 90 на 100 л. вода)

 

ПРОДУКТИ:

 

Експрес™ 50 СГ

Гъливер™ 50 ВГ

 

 

 

Тренд® 90 се предлага безплатно със следните продукти:

 

1 кг. Експрес™ 50 СГ + 5л Тренд® 90

 

1 кг. Гъливер™ 50 ВГ + 5л Тренд® 90


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact