ТРЕНД® 90

Универсалният Прилепител

 

Подобрява прилепването и увеличава задържането на работния разтвор.

 

Начин на действие

 

Тренд® 90 има свойството да намалява повърхностното напрежение на работния разтвор. По този начин, той не се оттича на капки от третираната повърхност, а образува равномерен „филм“ върху нея.

 

Тренд® 90 увеличава прилепването и улеснява проникването на активните вещества в расти- телните тъкани. Така се увеличава ефективността и скоростта на действие на хербицида. Това е особено важно в периодите, когато плевелите са със забавен метаболизъм, вследствие на неблаго- приятни климатични условия или при плевели, чиято повърхност се навлажнява трудно, поради обилен восъчен налеп или власинки.

 

Предимства

 

Улеснява и ускорява проникването на хербицида в растението.

 

Увеличава ефективността на хербицидите, с които се използва.

 

Осигурява ефективността на хербицидите в неблагоприятни условия (ниски температури, суша, високи температури и др).

 

Осигурава равномерното разпределение на активните вещества в растението.

 

Твърдостта на водата не оказва влияние върху ефективността.

 

Дава се безплатно с хербицидите на ДюПон - Титус® 25 ДФ, Тарот® Плюс, Експрес® 50 СГ, Базис® 75 ВГ, Принципал® и Принципал® Плюс.

 

Начин на използване

 

Тренд® 90 се използва в смес със следните хербициди при:

- Царевица: Базис® 75 ВГ, Принципал®, Принципал® Плюс, Титус® 25 ДФ, Тарот® Плюс.

- Слънчоглед: Експрес® 50 СГ..

 

Препоръчителна доза: 0,1 % Тренд® 90 (100 мл/ 100л вода), изчислен спрямо обема на работния разтвор.

 

Приготвяне на разтвора

 

Резервоарът на пръскачката се пълни наполовина с вода и се добавя необходимото количество хербицид, с продължително разбъркване на разтвора, след което пръскачката се допълва догоре с вода, и накрая се прибавя Тренд® 90.

 

Когато в резервоара на пръскачката се смесват повече продукти, Тренд® 90 се добавя последен,след хомогенизирането на разтвора.

 

- Слънчоглед: Експрес® 50 СГ..

 

Препоръчителна доза: 0,1 % Тренд® 90 (100 мл/ 100л вода), изчислен спрямо обема на работния разтвор.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact