УОРАНТ 70 ВГ- инсектицид

 

Инсектицид с контактно и стомашно действие срещу смучещи и гризещи неприятели.

 

Активно вещество: Имидаклоприд 714.3 г/кг

 

Формулация: Вододиспергируеми гранули (ВГ)

 

Карантинен срок: 15 дни

 

Категория на употреба: втора професионална

 

 

Регистрации в България:

 

 култура и доза  вредител  приложение

 тютюн

 15 гр/дка

 Тютюнев трипс по тютюн

 (Thrips tabaci Lind.)

 При откриване на нападение от

 трипс още в лехите. На полето

 се извършват няколко

 пръскания при установяване на

 единични индивиди.

 

 

Спектър на действие:

 

Широкоспектърен инсектицид, прилаган по целия свят в над 100 вида култури (картофи, тютюн, лозя, овощни и зеленчукови култури, и мн.др.)

 

Висока биологична ефективност, в това число и към неприятели водещи скрит начин на живот.

 

Дълъг период на последействие - от 15 до 30 дни след третиране.

 

Ефикасен срещу неприятели, придобили устойчивост към други химични групи инсектициди.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact