ПАРА™ ЗОМЕР - акарицид

 

Акарицид и афицид за зимно пръскане срещу щитоносни въшки и акари.

 

Активно вещество: 75% парафиново масло

 

Категория на употреба: непрофесионална

 

 

Регистрации в България:

 

 култура и доза  вредител  приложение

 костилкови и семкови

 овощни видове

 3,0%

 Червен овощен акар

 Зимно третиране при плътност 1

 ларва/кв.м. Обливат се всички части 

 на короната и ствола на дървото.

 

 

Спектър на действие:

 

Срещу щитоносни въшки, включително и срещу калифорнийската (Сан Хосе), по семковите, костилковите и ягодоплодните (без ягода) овощни видове. Срещу акари (зимни яйца) по семковите и костилковите овощни видове.

 

Не е отровен за пчели в указаната концентрация на приложение.

 

  Оторизиран дилър на ПАРА™ ЗОМЕР за България:

  Меди плюс Р ООД

  4018 Пловдив, бул. Марица №154, етаж 3, офис А9

  тел: 032 512 925; 032 512 926; 032 512 927

  факс: 032 512 928

  e-mail: medi-r@plov.net

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact