Фюри™ 10 ЕК - инсектицид

 

Широкоспектърен пиретроиден инсектицид за борба срещу листогризещи и смучещи неприятели

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   100 г/л зета-циперметрин
  ФОРМУЛАЦИЯ   Емулсионен концентрат (ЕК)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА   5 литра
  HRAC Група   3А
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  КУЛТУРА   Краставици (оранжерийно производство)
  НЕПРИЯТЕЛИ   Памукова листна въшка (Aphis gossypii)
  ДОЗА   15-20 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  При достигане на икономическия праг на вредност.

  От 4-ти лист до узряване на плодовете

  КАР. СРОК   3 дни
  КУЛТУРА   Зърнено – житни култури – пшеница, ечемик
  НЕПРИЯТЕЛИ   Обикновена житна пиявица (Oulema melanopa)
  ДОЗА   7.5 - 10 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  При достигане на икономическия праг на вредност

  и от 1-ви възел до края на цъфтеж при житните

  КАР. СРОК   35 дни
  КУЛТУРА   Картофи
  НЕПРИЯТЕЛИ   Колорадски бръмбар (Leptinotarsadecemlineata)
  ДОЗА   10 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  При достигане на икономическия праг на вредност.

  От начало на удължаване на стеблото до развитие

  на плода за културата 

  КАР. СРОК   7 дни

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕДИМСТЕВА НА ПРОДУКТА:

 

• Бързо инициално действие и отличен нок-даун ефект.

 

• Ефикасен и при ниски температури.

 

• Много силно инсектицидно контактно и стомашно действие.

 

• Високо репелентно (отблъскващо) и антифидантно (потискащо апетита) действие.

 

• Широк спектър на контролирани неприятели.

 

• Безопасен за културите, при които се прилага.

 

• Добра продължителност на действие.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Фюри™ 10 ЕК е инсектицид с бързо контактно и стомашно действие. Съдържа зета-циперметрин, който е синтетичен пиретроид и наподобява свойствата на естествените пиретрини, но осигурява по-дълъг и траен ефект. Действа като модулатор на натриевите каналчета в нервната система на неприятеля, като предизвиква парализа при засегнатите насекоми, в резултат на която те престават да се хранят и спират развитието си, като в последствие бързо загиват.

 

 

 

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact