ФЮРИ 10 ЕК - инсектицид

 

Широкоспектърен пиретроиден инсектицид за борба срещу листогризещи и смучещи неприятели

 

 

Активно вещество: 100 г/л зета-циперметрин

 

Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)

 

Карантинен срок: краставици (оранжерийно производство) - 3 дни; зърнено житни култури (пшеница и ечемик)– 35 дни и за картофи - 7 дни.

 

Категория на употреба: Втора професионална

 

Опаковка: 5 литра

 

 

Регистрации в България:

 

 култура  вредител  доза

 приложение

 

Зърнено житни култури (пшеница и ечемик)

Обикновена житна пиявица

(Oulema melanopa)

 7,5-10 мл/дка

При достигане на ИПВ и от 1-ви възел до края на цъфтеж при житните

Картофи

Колорадски бръмбар

(Leptinotarsadecemlineata)

 10 мл/дка

При достигане на ИПВ. От начало на

удължаване на стеблото до развитие на плода за културата

Краставици, оранжерийно производство

Памукова листна въшка

(Aphis gossypii)

 15-20 мл/дка

При достигане на ИПВ. От 4-ти лист до узряване на плодовете

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕДИМСТЕВА НА ПРОДУКТА:

 

• Бързо инициално действие и отличен нок-даун ефект.

 

• Ефикасен и при ниски температури.

 

• Много силно инсектицидно контактно и стомашно действие.

 

• Високо репелентно (отблъскващо) и антифидантно (потискащо апетита) действие.

 

• Широк спектър на контролирани неприятели.

 

• Безопасен за културите, при които се прилага.

 

• Добра продължителност на действие.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Фюри™ 10 ЕК е инсектицид с бързо контактно и стомашно действие. Съдържа зета-циперметрин, който е синтетичен пиретроид и наподобява свойствата на естествените пиретрини, но осигурява по-дълъг и траен ефект. Действа като модулатор на натриевите каналчета в нервната система на неприятеля, като предизвиква парализа при засегнатите насекоми, в резултат на която те престават да се хранят и спират развитието си, като в последствие бързо загиват.

 

 

 

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact