ФЮРИ 10 ЕК - инсектицид

 

Широкоспектърен пиретроиден инсектицид за борба срещу листогризещи и смучещи неприятели при полски, зеленчукови, технически и овощни култури.

 

 

Активно вещество: зета-циперметрин 100 г/л

 

Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)

 

Карантинен срок: 3 – 30 дни

 

Категория на употреба: непрофесионална

 

 

Регистрации в България:

 

 култура  вредител  доза

 карантинен

 срок

 пшеница  Житна дървеница  - възрастно  10 мл/дка  30 дни
 пшеница

 Житна дървеница - ларва

 Обикновена житна пиявица –

 възрастно, ларви

 7,5 мл/дка  30 дни
 картофи  Колорадски бръмбар  10 мл/дка  14 дни
 лозя  Шарен гроздов молец  0,0125%  14 дни
 тютюн  Тютюнев трипс   15 мл/дка  7 дни
 череши  Черешова муха  0,0125%  7 дни
 ябълки  Ябълков плодов червей  0,0125%  3 дни
 зеле  Зелева нощенка   10 мл/дка  3 дни
 краставици  Памукова листна въшка  0,015%  3 дни
 зеленчуци  Оранжерийна белокрилка  0,02%  3 дни
 зеленчуци  Калифорнийски трипс  0,015%  3 дни

 

 

Спектър на действие:

 

Отличен нок-даун ефект.


Ефикасен при много ниски дози и при по-ниски температури.


Много силно инсектицидно контактно и стомашно действие.


Уникално репелентно (отблъскващо) и антифидантно (потискащо апетита) действие.


Широк спектър на контролирани неприятели.


Безопасен за културите, при които се прилага.


Добра продължителност на действие.

 

 

  Оторизиран дилър на ФЮРИ™ 10 ЕК за България:

  Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ

  гр. София 1164, ул. „Бигла“ 39

  тел: (+359 2) 962 49 01, 962 48 15

  факс: (+359 2) 962 48 76

  sumiagro@sab.bg

 

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact