ДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК - инсектицид

 

Органофосфорен системен инсекто-акарицид със стомашно и контактно действие

 

Активно вещество: 400 г/л диметоат

 

Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)

 

Карантинен срок: 21 дни

 

Категория на употреба: Втора професионална

 

Опаковка: 1 литър

 

 

Регистрации в България:

 

 култура и доза  вредител  приложение
 Зеленчуци

 (краставици)

 0,05%

 Памукова листна въшка

 (Aphis gossypii Glov.)

   

При първа поява на неприятеля в плътност над икономическия праг на вредност. Следващите

пръскания са през 10-14 дни. Брой на третиранията – от 1 до 4 в зависимост от плътността

на неприятеля

 Зеленчуци

 (пипер и краставици)

 0,075%

 Зелена прасковена 

 листна въшка (Myzus 

 persicae Sulz.)

 тютюн

 200 мл/дка

 Тютюнев трипс (Thrips 

 tabaci Lind.)

 Горскодървесни

 видове

 Памукова листна въшка

 (Aphis gossypii Glov.)

 0,07% - 0,2%

 При поява на неприятеля

 Акари по горските видове

 0,1%

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Диметоат се отнася към групата на органофосфорните инсектициди, с начин на действие различен от този на пиретроидите и неоникотиноидите, което го прави важна част от програмите за растителна защита и контрола на резистентността.

 

Диметоат действа както контактно, така и при поглъщане от неприятелите. Активното вещество бързо прониква в растението и се разпределя чрез проводящите тъкани в цялото растение, като по този начин осигурява контрол и на неприятелите, които не са налични към момента на третирането.

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Благодарение на трансламинарното си действие, диметоат осигурява контрол на неприятелите и от долната страна на листата. Активното вещество се разпространява в растението чрез флоема, като така контролира и неприятелите, които се хранят и от нетретираните части на растението.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Данадим™ Прогрес 400 ЕК може да бъде прилаган по всяко време, но следните препоръки трябва да се вземат предвид:

 

• Прилагайте продукта, като минимизирате въздействието върху полезните видове. Не използвайте, когато опрашителите се хранят.

• Начинът на приложение и обемът на работния разтвор зависят от фазата на развитие на културата, климатичните условия и локалните практики на приложение.

• Продуктът да се прилага само при достигане на Икономически праг на вредност (ИПВ).

• Да не се третира по време на цъфтеж.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact