ДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК - инсектицид

 

Органофосфорен системен инсекто-акарицид на база Диметоат със стомашно и контактно действие. Нова формулация без мирис.

 

Активно вещество: Диметоат 400 г/л

 

Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)

 

Карантинен срок: 21 дни

 

Категория на употреба: втора професионална

 

 

Регистрации в България:

 

 култура и доза  вредител  приложение
 зеленчуци

 (краставици)

 0,05%

 Памукова листна въшка

 (Aphis gossypii Glov.)

   

 При първа поява на неприятеля

 в плътност над икономическия

 праг на вредност. Следващите

 пръскания са през 10-14 дни.

 Брой на третиранията – от 1 до 

 4 в зависимост от плътността

 на неприятеля.

 зеленчуци

 (пипер и краставици)

 0,075%

 Зелена прасковена 

 листна въшка (Myzus 

 persicae Sulz.)

 тютюн

 200 мл/дка

 Тютюнев трипс (Thrips 

 tabaci Lind.)

 горскодървесни

 видове

 Памукова листна въшка

 (Aphis gossypii Glov.)

 0,07% - 0,2%

 При поява на неприятеля.

 Акари по горските видове

 0,1%

 

 

Спектър на действие:

 

 

Осигурява ефективен контрол срещу голям брой смучещи и гризещи неприятели от видовете Hemiptera (дървеници), Thysanoptera (трипси), Coleoptera (твърдокрили), Diptera (двукрили), Lepidoptera (пеперуди) и Acarina (акари).

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact