РЕФАЙН™ ЕКСТРА

Контрол на Плевелите

 

Високо ефективен и широкоспектърен хербицид при всички житни култури

 

Съдържание: 167 г/кг трибенурон – метил; 333 г/кг тифенсулфурон – метил

 

Формулация: Водоразтворими гранули по нова SX технология, патент на ДюПон™

 

Опаковка: 180 грама

 

Приложение:

 

КУЛТУРА ВРЕДИТЕЛ ДОЗА
Житни (пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале) Широк спектър от едногодишни и многогодишни широколистни плевели 6 г/дка

 

  • РефайнТМ Eкстра се прилага вегетационно във фаза от котиледони до 2 – 4 същински лист на широколистните плевели и от 3-ти лист до пълна поява на флагов лист (ВВСН 39) за житната култура.

  • За постигане на максимален ефект РефайнТМ Eкстра трябва да се прилага в ранни фази на активно растящите плевели след 3-ти лист на културата.

  • РефайнТМ Eкстра се смесва с вода за приложение. Препоръчителен обем на работния разтвор – 10 – 40 л/дка. В зависимост от плевелното покритие и вида на плевелите, използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на листната маса.

  • За подобряване на хербицидния ефект се препоръчва прибавянето на прилепител Тренд® 90 в доза 0,1%, особено при условия на засушаване, ниски температури и срещу плевели, чиито растителни части се мокрят трудно поради дебел восъчен налеп или власинки.

Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact