РЕФАЙН™ ЕКСТРА

Контрол на Плевелите

 

Контрол на широк спектър от едногодишни и многогодишни широколистни плевели

 

Съдържание: 167 г/кг трибенурон – метил; 333 г/кг тифенсулфурон – метил

 

Формулация: Водоразтворими гранули по нова SX™ технология

 

Карантинен срок: няма

 

Категория на употреба: Непрофесионална

 

Опаковка: 180 грама

 

Приложение: От 3-ти до пълна поява на флагов лист на културата и във фаза от котиледони до 2–4 същински лист на широколистните плевели

 

КУЛТУРА ВРЕДИТЕЛ ДОЗА

Пшеница, ечемик, овес, ръж и тритикале

Широк спектър от едногодишни и многогодишни широколистни плевели 6 г/дка

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Рефайн™ Eкстра е системен, вегетационен селективен хербицид, който се поема предимно от листата и се придвижва бързо към вегетационните върхове на плевелите.

Деленето на клетките спира скоро след прилагането на продукта, което предизвиква незабавно спиране на растежа. По-малко чувствителните и по-големи плевели може да не бъдат унищожени напълно, но остават потиснати в своето развитие и не

конкурират културата.

 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

За подобряване на хербицидния ефект се препоръчва прибавянето на прилепител, особено при условия на засушаване, ниски температури и срещу плевели, чиито растителни части се омокрят трудно поради дебел восъчен налеп или власинки.

 

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Бръшлянолистно великденче, бяла лобода, великденче, войничица, врабчови чревца, видове коприва, див мак, дива ряпа, живовляк, видове здравец, колендро, самосевка кориандър, лайка, лапад, летен горицвет, мак, млечок, млечка, мъртва коприва, обикновен спореж, обикновен щир, обикновена колянка, обикновено огнивче, овчарска торбичка, паламида, пача трева, персийско великденче, петниста бударица, пипериче, поветицовидно фасулче, подрумче, видове полска незабравка, полски невен, полски рожец, полско великденче, попова лъжичка, прасковолистно пипериче, ралица, самосевка рапица, самосевка слънчоглед, синап, синя метличина, слез, фасулче, черен синап и др.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact