ХЕМНИКО 24СК

Вегетационен хербицид при царевица срещу едногодишни житни плевели, включително балур от коренища и някои широко- листни плевели.

 

Активно вещество: Никосулфурон 240 г/л

 

Формулация: Суспензионен концентрат (СК)

 

Карантинен срок: няма

 

Категория на употреба: II-ра (разрешен за употреба само от лица, притежаващи сертификат)

 

Регистрации в България:

 

ХЕМНИКО 24 СК е разрешен за употреба срещу едногодишни житни плевели, балур от коренища и някои широколистни плевели при царевица в доза 21 мл/дка, внесен във фаза 2-4 лист на широколистните плевели (15-20 см височина на балура) и до 8-ми лист на царевицата.

 

Спектър на действие:

 

ХЕМНИКО 24 СК е създаден специално за приложение при царевица. Може да се прилага като коригиращо третиране, особено там, където балур от коренища е широко разпространен. Изключително успешно може да се прилага самостоятелно или в комбинация с вегетационен противошироколистен хербицид по време на вегетация на царевицата.

 

ХЕМНИКО 24 СК успешно унищожава следните видове едногодишни и многогодишни житни плевели – балур от коренища и семе, пирей, кокоше просо, видовете кощрява, лисича опашка, райграс, див овес, а от широколистните видове – звездица, овчарска торбичка, полски синап, дива ряпа, спореж, видовете лютиче, видовете щир, лепка, росопас, абутилон, бутрак.

Приложим при всички хибриди царевица.

 

ХЕМИНОВА Ви препоръчва:

 

За оптимален ефект от приложението на ХЕМНИКО 24СК, към резервоарната смес добавете прилепител ФОРЧЪН в доза 21 мл/дка и биостимулатора АМАЛГЕРОЛ в доза минимум 60 мл/дка.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact