ИГЪЛ™ 75 ВГ

Игъл™ 75 ВГ - Отлично решение за есенно приложение

 

Игъл™ 75 ВГ e системен, сулфонилуреен хербицид гарантиращ отличен ефект при есенно приложение срещу широколистни плевели при житни култури.

 

Съдържание: 750 г/кг хлорсулфурон

 

Формулация: Вододиспергируеми гранули, формулирани по специална технология на ДюПон

 

Опаковка: 100 гр.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

КУЛТУРА ВРЕДИТЕЛ ДОЗА
Пшеница

След сеитба, преди поникване на културата

Широколистни, в т.ч слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели

1,5 – 2 г/дка
Пшеница, ечемик, овес

Вегетационно, след трети лист на културите. (ВВСН 11-30)

Широколистни, в т.ч слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели

1,3 – 2 г/дка

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Игъл™75 ВГ е сулфонилуреен хербицид. Абсорбира се чрез корените и листата и бързо се придвижва в цялото растение. Подтиска деленето на клетките във вегетационните върхове на корените и стъблата на чувствителните плевели. Растежът на плевелите спира до няколко часа след прилагането му, но видими симптоми се появяват след 5-10 дни, а пълното загиване става за 15-20 дни. По-малко чувствителните плевели може да не загинат, но остават подтиснати в своето развитие и не са конкурентни спрямо културата по отношение на вода и хранителни вещества. Игъл™75 ВГ е най-ефективен когато се прилага преди или рано след поникване на плевелите.

 

БЕЗОПАСНОСТ ЗА КУЛТУРАТА:

 

При нормални условия житните култури са толерантни към Игъл™ 75 ВГ . Тази селективност се дължи на способността им да метаболизират бързо активното вещество хлорсулфурон да неактивни метаболити. Благодарение на тази способност, в растителните остатъци и в зърното не се наблюдават остатъчни количества.

 

Да не се третира култура, страдаща от стрес в резултат на суша, заливане с вода, нападение от насекоми, мраз, липса на хранителни вещества и др.

 

Ако след третиране с Игъл™ 75 ВГ културата е подложена на стресови условия (засушаване, продължителен студ, заливане с вода, измръзване и др), може да се наблюдава пожълтяване и забавяне в растежа. Обикновено културата се възстановява без негативно влияние върху добива. Повреди от болести, нематоди или неприятели след третиране също могат да доведат до преходна фитотоксичност.

 

Засушаването и застудяването забавят действието на продукта, докато затоплянето и по-високата влажност го ускоряват.

 

Игъл™ 75 ВГ да не се прилага на леки и песъчливи почви. Да не се използва на почви с по-ниско органично вещество от 1% и по високо от 10%.

 

Да се избягва приложението на Игъл™ 75 ВГ, когато денонощните температурни амплитуди са по-големи от 17°С.

 

Продуктът да не се прилага, ако културата е намокрена от дъжд или роса.

 

УПОТРЕБА:

 

Игъл™ 75 ВГсе смесва с вода за приложение. Препоръчителен обем на работния разтвор – 10 – 40 л/дка. Използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на листната маса.

 

При вегетационното приложение, за постигане на оптимален резултат, е най-добре да се третират малките, активно растящи плевели (2ри – 6ти лист).

 

Житните култури са толерантни към Игъл™ 75 ВГ. Тази селективност се дължи на способността им да метаболизират бързо активното вещество хлорсулфурон да неактивни метаболити. Благодарение на тази способност, в растителните остатъци и в зърното не се наблюдават остатъчни количества.

 

Прилепител:

 

В някои случаи, за да се гарантира максимален ефект при вегетационното приложение, се препоръчва използването на прилепител Тренд 90 – 0,1%. 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact