ГРАНСТАР® СУПЕР

Гранстар® Супер - Отличен Контрол на Лепка и Други Широколистни Плевели

 

Гранстар® Супер e комбиниран, селективен, системен, вегетационен хербицид за борба срещу лепка и други широколистни плевели при пшеница и ечемик.

 

Съдържание: 250 г/кг трибенурон-метил и 250 г/кг тифенсулфурон-метил.

 

Формулация: Водоразтворими гранули по нова, SXTM технология, патент на DuPontTM.

 

Опаковка: 200 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

КУЛТУРА ВРЕДИТЕЛ ДОЗА  
пшеница и ечемик Широк спектър от едногодишни широколистни плевели, включително устойчиви на 2,4-D 4 г/дка

 

Момент на приложение: В ранни фази от развитието на плевелите (2-4 лист) и фаза розетка на паламидата. От 2ри до флагов лист на културата.

 

Карантинен срок: Не се налага.

 

  • Гранстар® Супер е комбиниран, вегетационен хербицид при пшеница и ечемик, който може да се прилага от втори лист до пълна поява на флагов лист на културата.

  • Най – добър ефект се постига, когато Гранстар® Супер се прилага на малки плевели, в активен растеж (2-4ти лист и фаза розетка за паламидата).

  • Гранстар® Супер се прилага еднократно през вегетацията в доза 4 г/дка и 20 – 40 л/дка рабтен разтвор.

  • За подобряване на хербицидния ефект се препоръчва прибавянето на прилепител 0,1% Тренд® 90 към работния разтвор, особено при условия на засушаване и ниски температури.
  • Срещу паламида внасянето на хербицида се прави, когато плевелите са с максимална височина 10-15 см (розетка с 4-6 листа).

  • Гранстар® Супер осигурява успешна борба с лепката (Galium aparine), когато е приложен в ранна фаза от развитието на плевела (2-4 лист). За по-ефикасен контрол, при по-висока плътност или при в по-напреднал стадий на плевела, се препоръчва прибавянето на 0,1%.Тренд® 90.

  • Гранстар® Супер може да се използва без ограничения за следващата култура в сеитбооборота.

  • В случай на пропадане на третираната с Гранстар® Супер култура, независимо от причината, след нея могат да се презасеят само пролетните зърнени култури (овес, ориз, ечемик), или царевица след провеждане на дълбока оран. 

Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact