ГРАНСТАР® СУПЕР

Гранстар® Супер - 100 % селективност за културата и контрол на над 70 вида типични широколистни плевели

 

Съдържание: 250 г/кг трибенурон-метил и 250 г/кг тифенсулфурон-метил

 

Формулация: Водоразтворими гранули (ВГ) по нова SX™ технология

 

Карантинен срок: няма

 

Категория на употреба: Непрофесионална

 

Опаковка: 200 грама

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

КУЛТУРА ВРЕДИТЕЛ ДОЗА  
пшеница и ечемик Широк спектър от едногодишни широколистни плевели, включително устойчиви на 2,4-D 4 г/дка

 

Момент на приложение: От 2-ри до флагов лист на културата и в ранни фази от развитието на плевелите (2 - 4 лист), фаза розетка на паламидата и 3-ти прешлен на лепката.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Гранстар® Супер е 100 % селективен за културата, без значение от фазата на приложение и без негативни последствия за добива. SX™ технологията, по която е формулиран Гранстар® Супер, улеснява пълното

разтваряне на активните вещества, стабилността на работния разтвор, както и по-доброто проникване и действие на продукта.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Най-добър ефект се постига, когато Гранстар® Супер се прилага вегетационно в ранни фази от развитието на плевелите, в активен растеж (2-4 лист и фаза розетка на паламидата). За успешна борба с лепката (Galium aparinе) се прилага в ранна фаза от развитието на плевела (до 3-ти прешлен).

 

За подобряване на хербицидния ефект се препоръчва прибавянето на прилепител, особено при условия на засушаване, ниски температури и срещу плевели, чиито растителни части се омокрят трудно, поради дебел восъчен налеп или власинки.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Ефективен срещу типичните за житните култури широколистни плевели, като див синап, подрумче, лайка, див мак, овчарска торбичка, лобода, лепка, паламида, звездица (врабчови чревца), самосевки конвенционална рапица и конвенционален слънчоглед и др.

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact