ГЪЛИВЕР™ 50 ВГ

Селективен вегетационен хербицид за контрол на плевели при ориз

 

Хербицид със системно действие. След приложение, продукта се абсорбира от листата и корените и бързо се придвижва и разпределя в цялото растение, към зоните на нарастване.

 

Съдържание: 500 г/кг азимсулфурон.

 

Формулация: Вододиспергируеми гранули, формулирани по специална технология на ДюПон

 

Опаковка:  100 гр.

 

Категория на употреба: Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

 

КУЛТУРА ВРЕДИТЕЛ ДОЗА
Ориз Житни и  широколистни плевели 5 г/дка

 

Момент на приложение:

ВЕГЕТАЦИОННО, ОТ  2-РИ ЛИСТ ДО КРАЯ НА БРАТЕНЕ НА ОРИЗА (ВВСН 12-29)

 

  • Правилното контролиране на водите е от съществено значение за постигане на максимален контрол на плевелите с ГъливерТМ 50 ВГ.

  • За контрол на видове просо (Echinochloa spp.), се препоръчва доза от 5 г/дка.

  • ГъливерТМ 50 ВГ може да се прилага при ориз, който се отглежда на мокри и преовлажнени почви, както и на почви, покрити с 8-10 см вода. Прилага се от 3-ти лист да фаза братене на ориза, обикновено между 4-ти лист и средата на братене. За контрол на видове просо (Echinochloa spp.), максимална ефикасност се постига, когато се третира от 3-ти лист до начало на братене за ориза, който се отглежда потопен във вода и от 5-ти лист до началото на братене за ориза, който се отглежда на преовлажнени почви.

  • Широколистните плевели се контролират най-добре, когато са от фаза котиледони до 5-10 см височина.

Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact