ВИНСИТ КС

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие, за третиране на семена на пшеница срещу болести, пренасяни чрез семена

 

Активно вещество: 25 г/л флутриафол

 

Формулация:Суспензионен концентрат за третиране на семена (ФС)

 

Карантинен срок: Не се налага

 

Категория на употреба: Втора професионална (разрешен за употреба само от лица, притежаващи сертификат)

 

Опаковка: 5 литра

 

Регистрации в България:

 

КУЛТУРА НЕПРИЯТЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА

Пшеница

(масов посев)

Твърда главня (Tilletia tritici)

Праховита главня (Ustilago tritici)

Загиване на кълновете при поникване на

пшеницата (Fusarium spp.)

Обеззаразяване на семената преди сеитба

100 мл/100 кг семе

Пшеница

(семепроизводствен посев)

Твърда главня (Tilletia tritici)

Праховита главня (Ustilago tritici)

Обеззаразяване на семената преди сеитба

150 мл/100 кг семе

 

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

• Осигурява защита на обеззаразените семена през целия период на поникване.

 

• Унищожава заразата вътре в семето, неговата повърхност, както и патогените в почвата около засятото семе.

 

• Ефективен срещу загиване на кълновете при поникване на пшеницата (фузариум).

 

• При трайно засушаване не намалява кълняемостта на обеззаразените семена.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Винсит™ КС е фунгицид с предпазно и системно (лечебно) действие. Активното му вещество флутриафол принадлежи към групата на триазолите, познати като инхибитори на стеролното деметилиране, унищожава заразата върху семенната обвивка и вътре в семето, като инхибира биосинтеза на ергостерол, необходим за формиране на клетъчната мембрана; предизвиква структурни и функционални аномалии в клетъчната стена на гъбата и стопира растежа на мицела. Препаратът унищожава и гъбните патогени в зоната около засятото в почвата семе.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact