РИЗА 25 ЕВ - фунгицид

 

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие за контрол на брашнеста мана и видове ръжди

 

 

Активно вещество: 250 г/л тебуконазол

 

Формулация: ЕВ – емулсия, масло във вода

 

Карантинен срок: пшеница – 28 дни; лозя – 14 дни и за домати - 3 дни

 

Категория на употреба: Втора професионална (разрешен за употреба само от лица, притежаващи сертификат)

 

Опаковка: 1 литър

 

 

Регистрации в България:

 

  култура и доза   вредител   момент на приложение

 

  Пшеница

  50 мл/дка

 

 

  Брашнеста мана

  (Erysiphe graminis)

  Видове ръжди

  (Puccinia spp.)

 

 

1-во приложение: от фаза на братене до фаза вретенене (ВВ 21-37);

2-ро приложение: от фаза вретенене до фаза изкласяване (ВВСН 39-50)

 

  Лозя

  40 мл/дка

 

  Брашнеста мана

  (Uncinula necator)

От фаза 10 см летораст до начало на

прошарване (BBCH 13-79)

  Домати

  80 мл/дка

Мана, брашнеста мана, кафяви петна

10 или повече листа на главното стъбло до

пълна зрялост

 

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

• Риза™ 25 ЕВ е триазолов фунгицид, един от най-използваните в световен мащаб при много култури, за контрол на широк спектър от заболявания.

 

• Риза™ 25 ЕВ осигурява надежден контрол на болестите за период от 3-4 седмици.

 

• Продуктът е с много добро защитно и лечебно действие - а в някои случаи и изкореняващо.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Продуктът се абсорбира бързо от листата и се пренася акропетално (възходящо) в растенията чрез проводящите тъкани. Активното вещество потиска биосинтеза на ергостерол в мембраната на гъбната клетка (DMI), като по този начин предотвратява развитието на мицела на патогена. Благодарение на бързото проникване в растителните тъкани, Риза 25 ЕВ е устойчив на дъжд, паднал няколко часа след третирането, а благодарение на системните си свойства, продукта се придвижва бързо и се преразпределя равномерно в растителните части, като предпазва също и новият прираст.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact