РИЗА 25 ЕВ - фунгицид

 

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие.

 

 

Активно вещество: тебуконазол 250 г/л

 

Формулация: ЕВ – емулсия, масло във вода

 

Карантинен срок: пшеница – 28 дни; лозя – 14 дни

 

Категория на употреба: II-ра (разрешен за употреба само от лица, притежаващи сертификат)

 

 

Регистрации в България:

 

  култура и доза   вредител   момент на приложение

 

  пшеница

  50 мл/дка

 

 

  Брашнеста мана

  (Erysiphe graminis)

  Видове ръжди

  (Puccinia spp.)

 

  1-во приложение: от фаза на братене до

  фаза вретенене (ВВСН 21-37);

  2-ро приложение: от фаза вретенене до

  фаза изкласяване (ВВСН 39-50).

 

  лозя

  40 мл/дка

 

  Брашнеста мана

  (Uncinula necator)

  От фаза 10 см летораст до начало

  на прошарване (BBCH 13-79).

 

 

Спектър на действие:

 

Триазолов фунгицид, един от най-използваните в световен мащаб при много култури, за контрол на широк спектър от заболявания.
Осигурява надежден контрол на болестите за период от 3-4 седмици.
Със силно изразено действие срещу фузариум по класа.
Задължителен продукт в технологията за отглеждане на житни култури.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact