ИМПАКТ 25СК

Системен фунгицид от групата на триазолите за борба срещу икономически най-важните болести по зимни зърнено-житни и технически култури.

 

Активно вещество: Флутриафол 250 г/л

 

Формулация: Суспензионен концентрат (СК)

 

Карантинен срок: 30 дни

 

Категория на употреба: III-та – свободна употреба

 

Регистрации в България:

 

култура: Пшеница, ечемик

болест: Брашнеста мана (Erysiphe gramminis)

доза: 50 мл/дка

време на приложение: При поява на първи признаци на болестта в началото на изкласяване на културата.

 

култура: Пшеница
болест: Кафява ръжда (Puccinia recondita), Жълта ръжда (Puccinia striiformis)
доза: 50 мл/дка
време на приложение: При поява на първи признаци на болестта в началото на изкласяване на културата.

 

култура: Захарно цвекло
болест: Брашнеста мана (Erysiphe communis), Церкоспороза (Cercospora beticola)
доза: 25 мл/дка
време на приложение: При поява на първи петна. Следващите 1-2 пръскания са през 7-10 дни.

 

Какво показва практиката:

 

Най-добър икономически ефект при пшеница се постига с комбинацията

 

АКУРАТ 60 ВГ* + ИМПАКТ 25 СК + ЛИСТЕН ТОР

 

* АКУРАТ 60ВГ може да се замени с ХЕМТРИБЕ 75ВГ, ХЕРБАФЛЕКС и/или ФОКСТРОТ 69ЕВ в зависимост от типа заплевеляване.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact