ГАЛБЕН 8М 65 - фунгицид

 

Комбиниран системно-контактен фунгицид за борба срещу мана по лозя и краставици

 

Активно вещество: 80 г/кг беналаксил + 650 г/кг манкоцеб

 

Формулация: ВП – намокрим прах

 

Карантинен срок: лозя - 28 дни; краставици - 15 дни

 

Категория на употреба: Непрофесионална

 

Опаковка: 20 кг

 

Регистрации в България:

 

 култура и доза  вредител ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 Лозя -  0,25%

 

Мана по лозата (Plasmopara viticola)

Не по-късно от появата на първото мазно

петно. Следващите пръскания са през 10-14

дни в зависимост от климатичните условия

 

 

 Краставици -  0,25%

 

 Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)

Най-късно при поява на първи признак (петно)

на болестта. Следващите пръскания са през 10-14 дни в зависимост от климатичните условия

 

 

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Галбен™ 8М 65 е фунгицид съдържащ две активни вещества - манкоцеб, с контактно (предпазно) действие и беналаксил, със системно (лечебно и изкореняващо) действие. Манкоцеб образува защитен слой върху повърхността на листата и не позволява на спорите на гъбния патоген да проникват през него.

 

Беналаксил се абсорбира от листата, транслоцира се акропетално до всички части на растението, включително и новия прираст и потиска поникването на спорите, растежа на мицела и формирането на

конидиофори.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Галбен™ 8М 65 е широкоспектърен системно-контактен фунгицид от групата на фениламидите и дитиокарбаматите, който контролира причинители на гъбни болести от клас Oomycetes (обикновени мани) и Deuteromycetes (листни петна, алтернария) при лозя и зеленчукови култури.

 

Галбен™ 8М 65 трябва да се прилага предпазно, преди поява на първите признаци на болестта.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact