ГАЛБЕН 8М 65 - фунгицид

 

Комбиниран системно-контактен фунгицид за борба срещу мана по лозя и краставици.

 

Активно вещество: беналаксил 80 г/кг; манкоцеб 650 г/кг

 

Формулация: ВП – намокрим прах

 

Карантинен срок: лозя - 28 дни; краставици - 15 дни

 

Категория на употреба: непрофесионална

 

 

Регистрации в България:

 

 култура и доза  вредител

 

 лозя -  0,25%

 

 мана по лозата (Plasmopara viticola)

 

 краставици -  0,25%

 

 кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)

 

Приложение при лозя: Не по-късно от появата на първото мазно петно. Следващите пръскания са през 10-14 дни в зависимост от климатичните условия.

 

Приложение при краставици: Най-късно при поява на първи признак (петно) на болестта. Следващите пръскания са през 10-14 дни в зависимост от климатичните условия.

 

 

Спектър на действие:

 

Галбен™ 8М 65 е фунгицид съдържащ две активни вещества - манкоцеб, с контактно (предпазно) действие и беналаксил, със системно (лечебно и изкореняващо) действие. Манкоцеб образува защитен слой върху повърхността на листата и не позволява на спорите на гъбния патоген да проникват през него.

 

Беналаксил се абсорбира от корените, стъблата и листата, транслоцира се акропетално до всички части на растението, включително и новия прираст и потиска поникването на спорите, растежа на мицела и формирането на конидиофори.

 

Приложение:

 

Галбен™ 8М 65 е широкоспектърен системно-контактен фунгицид от групата на фениламидите и дитиокарбаматите, който контролира причинители на гъбни болести от клас Oomycetes (обикновени мани) и Deuteromycetes (листни петна, алтернария) при лозя и зеленчукови култури.

 

Галбен™ 8М 65 трябва да се прилага профилактично/предпазно преди поява на първите признаци на болестта.

 

Да се осигури пълно опръскване на растенията, за да се получи максимален ефект.

 

Да се намали интервала между две пръскания, когато има благоприятни условия за развитие на болестта.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact