Алиал™ 80 ВГ – фунгицид

 

Фунгицид с пълно системно действие за контрол на мана при лозя и фитофторно гниене при семкови овощни видове

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   800 г/кг фозетил алуминий
  ФОРМУЛАЦИЯ   Вододиспергируеми гранули (ВГ)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Непрофесионална
  ОПАКОВКА   5 кг
  HRAC Група   33

 

  КУЛТУРА   Лозя
  НЕПРИЯТЕЛИ   Мана
  ДОЗА   75-330 г/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Превантивно, преди поява на болестта

  или в много ранни фази на инфекцията,

  преди да се наблюдават видими симптоми

  КАР. СРОК   28 дни
  КУЛТУРА   Семкови овощни видове
  НЕПРИЯТЕЛИ   Фитофторно гниене
  ДОЗА   200-360 г/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Превантивно, преди поява на болестта

  или в много ранни фази на инфекцията,

  преди да се наблюдават видими симптоми

  КАР. СРОК   28 дни

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Алиал™ 80 ВГ е фунгицид с пълно системно действие, който бързо се абсорбира от листните тъкани и се придвижва акро и базипетално в растението.

Активното вещество блокира спорулацията и развитието на мицела. В допълнение, продукта стимулира защитните механизми на растението. Системните свойства на Алиал™ 80 ВГ осигуряват оптимална защита и на новия прираст през вегетацията.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Максимален брой третирания на сезон: при лозята се препоръчват да се направят максимум 3 третирания, с интервал 10-14 дни, приложени по време и след цъфтеж.

 

При овощните, максимално 3 третирания, първото през април, второто през юли и последното – през септември / октомври, при спазване на карантинния срок.

 

Препоръчителен обем на работния разтвор:

 

Лозя: 30 – 110 л/дка работен разтвор

Овощни: 80 – 120 л/дка работен разтвор


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact