ТИО-С

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ С АЗОТ И ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА

 

За експресна корекция на серен дефицит.

 

Състав:

Азот (N) – 89.5 г/л (11.9% w/w)

Сяра (S) – 339 г/л (25.5% w/w или 63.6% w/w като SO3)

 

Характеристика на продукта:

 

  • Съдържа сяра и азот под формата на амониев тиосулфат (NH4S2O3), в готова форма за усвояване от растенията.
  • Два пъти повече сяра под формата на тиосулфат, отколкото като сулфат, като водоразтворим продукт.
  • При листното приложение на Тио-С усвояването на сярата става много бързо и резултатът може да бъде установен в кратки срокове

 

Дози на приложение: 0.3 - 1.0 л/дка

 

Житни култури

300 – 500 мл/дка във фаза вретенене и повторения в 10-14-дневни интервали.

Допълнително подхранване е възможно от фаза поява на класа до късна млечна зрялост.

 

Маслодайна рапица

0.5 – 1 л/дка при нарастване на стъблото в интервали от 10-14 дни, ако е необходимо.

Да не се пръска по време на цъфтеж.

 

Царевица

500 мл/дка във фаза 4-8 лист на културата с повторение след 14 дни.

 

Картофи

500 мл/дка при или веднага след поява на всички листа, с повторения през 10-14 дни, ако е необходимо

 

Бобови култури

500 мл/дка във фаза 4-6 лист и повторения през 10-14 дни, ако е необходимо.

 

Лук и моркови

500 мл/дка при височина на културата 15 см и повторения през 10-14 дни, ако е необходимо.

 

Зеле

500 мл/дка във фаза 4-6 лист и повторения през 10-14 дни, ако е необходимо.

 

Трева за силаж

1 л/дка 4 седмици преди първо (или второ) косене.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact