Сяра Хедланд

 

Течен тор за листно подхранване със сяра. Висококачествен суспензионен концентрат

 

  Състав   Елементарна сяра (S) – 800 г/л

  Суспензионен концентрат

  Размер на опаковката   10 л

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  Култури   Рапица, житни култури и лозя
  Доза

  0.5 - 1 л/дка в работен разтвор 20-50 л за корекция

  на серен дефицит при различните видове култури.

  Приложение

  Рапица: 0.5 - 1 л/дка Първо приложение преди начало

  на нарастване на стъблото. Възможни са повторения,

  ако това е необходимо. При листно третиране, рапицата

  показва много добро усвояване на сярата до средата

  на цъфтеж.

 

  Житни култури: 0.5 - 1 л/дка Дефицитът на сяра при

  пшеница се проявява като пожълтяване (общо или между

  нерватурата), особено при най-младите листа.

  Съдържание на сяра под 0.2% от сухото вещество или

  съотношение N:S > 15:1 във фаза вретенене е индикатор

  за дефицит на сяра при пшеницата.

 

  Лозя: 200 - 400 мл/дка

 

Характеристика на продукта:

 

Съдържа микронизирана елементарна сяра за листно приложение.

 

• Висококачествен суспензионен концентрат с размер на частиците 3 микрона.

• Позволява постигането на оптимално покритие на листата и осигуряване на достъпност на елемента за културата.

• Незаменим източник на сяра в периода на активен растеж на рапицата, когато се усвояват средно по 5 кг/дка сяра.

• Може да се прилага и за листно подхранване при житни култури.

 

 

 

Сярата стимулира имунитета на лозата срещу болести, причинени от различни фитопатогени.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact