СЯРА ХЕДЛАНД

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ СЪС СЯРА. ВИСОКОКАЧЕСТВЕН СУСПЕНЗИОНЕН КОНЦЕНТРАТ

 

Съдържа микронизирана елементарна сяра за листно приложение.

 

Състав:

Елементарна сяра (S) – 800 г/л (58.8% w/w)

Суспензионен концентрат

 

Култури: РАПИЦА, ЖИТНИ КУЛТУРИ И ЛОЗЯ

 

Размер на опаковката: 10 л

 

Характеристика на продукта:

 

Съдържа микронизирана елементарна сяра за листно приложение.

 

• Висококачествен суспензионен концентрат с размер на частиците 3 микрона.

• Позволява постигането на оптимално покритие на листата и осигуряване на достъпност на елемента за културата.

• Незаменим източник на сяра в периода на активен растеж на рапицата, когато се усвояват средно по 5 кг/дка сяра.

• Може да се прилага и за листно подхранване при житни култури.

 

Дози на приложение:

 

0.5 - 1 л/дка в работен разтвор 20-50 л за корекция на серен дефицитпри различните видове култури.

 

Рапица: 0.5 - 1 л/дка Първо приложение преди начало на нарастване на стъблото. Възможни са повторения, ако това е необходимо. При листно третиране, рапицата показва много добро

усвояване на сярата до средата на цъфтеж.

 

Житни култури: 0.5 - 1 л/дка Дефицитът на сяра при пшеница се проявява като пожълтяване (общо или между нерватурата), особено при най-младите листа. Съдържание на сяра под

0.2% от сухото вещество или съотношение N:S > 15:1 във фаза вретенене е индикатор за дефицит на сяра при пшеницата.

 

Лозя: 200 - 400 мл/дка

 

Сярата стимулира имунитета на лозата срещу болести, причинени от различни фитопатогени.

Сяра Хедланд е подходящ за приложение в биологичното земеделие (organic farming).


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact