Листни торове приложение

ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НЯКОИ КУЛТУРИ КЪМ НЕДОСТИГ НА ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ТОРОВЕ И ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact