КУРУС

ТЕЧЕН КАЛИЕВ ТОР, СЪДЪРЖАЩ СЯРА

 

Състав:

Калий (K) като К2О – 360 г/л (25% w/w)

Сяра (S) като SO3 – 630 г/л (42.5% w/w)

 

Характеристика на продукта:

 

  • Отличен вариант за листно приложение на калий.
  • Източник на сяра в готова за усвояване форма (калиев тиосулфат).
  • Калият спомага за увеличаване здравината на стъблото и предотвратяване на полягането в периода на интензивен растеж на житните култури. Осигурява жизненост и устойчивост срещу болести и неблагоприятни климатични условия. Основно влияе върху качеството на добива.
  • При житните култури и рапицата нуждата от калий рязко се увеличава през пролетта. КуДоС покрива тези нужди особено в периоди на засушаване, когато усвояването на калий от почвата не е достатъчно.
  • Сярата подпомага усвояването на азот и има жизненоважно значение за синтеза на протеини.

 

Дози на приложение: 225 - 675 мл/дка

 

Житни култури

300 мл/дка от фаза братене до начало на формиране на класа.

 

Слънчоглед

300-500 мл/дка

 

Лозя

500 мл/дка в работен разтвор 20 л/дка, след начало на прошарване; с повторение в рамките на 7-10 дни. Да не се прилага на сорт „Конкорд”.

Подхранването с КуДоС след начало на прошарване на гроздата повишава захарния градус на гроздето и качеството на продукцията.

 

Рапица

300-500 мл/дка

 

Картофи

500 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка, при формиране на клубените; второ приложение - при нарастване на клубените.

 

Домати

При начало на формиране на завръзите с повторения на всеки 10-14 дни.

 

Ябълки

0.5 – 1.5 л/дка в минимум 100 л работен разтвор за пръскане. Първо приложение при напълно разлистване на листата и последващи приложения, ако е необходимо.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact