ФОЛУР

ЗА ЕКСПРЕСНА КОРЕКЦИЯ НА АЗОТЕН ДЕФИЦИТ

 

Течен азотен тор за листно подхранване с минимално съдържание на биурет.

 

Състав:

карбамиден азот (N): 20% w/w

биурет: < 0.05% w/w

 

Характеристика на продукта:

 

  • Не причинява фитотоксичност (пригор по листата) благодарение липсата на биурет (<0.06%), амонячен азот (NH+3) и нитратни йони (NO-3).
  • Мощен стимулатор на растежа.
  • Осигурява наличието на азот за културата в периода на засилен растеж, когато кореновата система все още не е достатъчно добре развита.
  • Източник на азот за културата в условия на стрес, когато усвояването на азот е затруднено.
  • Коефициент на реално действие - над 80% благодарение съдържанието изцяло на карбамиден азот и усвояване в рамките на 24 часа след приложение (повечето азотни торове притежават коефициент на реално действие 30% и период на усвояване 2-3 седмици).

Дози на приложение:

 

Житни култури

2 л/дка преди изкласяване

Приложение на ФОЛУР след зимния период стимулира растежа на житните култури.

Повторно третиране след цъфтеж увеличава съдържанието на глутен в зърното, увеличава добива.

 

Царевица

2 л/дка преди изметляване.

 

Слънчоглед

2 л/дка след стадий 2-3 двойка листа.

 

Лозя

2–2.5 л/дка с 3-4 повторения от начало на фаза „грахово зърно” до края на прошарване на червените или омекване на белите сортове.

 

Зеленукови култури

1. 5–2. 5 л/дка с  3 - 4 повторения по време на целия жизнен цикъл на културата. Препоръчва се пръскането да започне от стадий 4-6 лист. При домати, чушки и краставици, дозата при пръскане по време на нарастване на плода трябва да бъде намалена до 0.5-1 л/дка и да се избягват късни третирания преди събиране на реколтата .

 

Овошки

Общата доза от 5–6 л/дка трябва да бъде разпределена в няколко приложения в периода на нарастване на плодовете (от залагане на плода до 2-3 седмици преди бране).

 

Картофи

2 л/дка с 2 повторения при височина на културата 15 см през 15 дни. В състояния на стрес, когато нуждата от азот за културата е голяма, дозата на приложение е 2 л/дка.

 

Приложение на ФОЛУР като прилепител на продукти за растителна защита и листни торове: 300 – 500 мл/дка


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact