АСМ КОМПЛЕКС

Балансиран комплекс от макро- и микроелементи за листно подхранване

 

Състав:

 

Макроелементи:

Азот (N) - 20.3% w/w

Фосфор (като P2O5) - 8.0% w/w

Калий (като K2O) - 14.0% w/w

Магнезий (като MgO) - 2.0% w/w

Сяра (S) - 6.42% w/w

 

Микролементи:

Бор (B) - 0.033% w/w

Мед (Cu) - 0.20% w/w

Желязо (Fe) - 0.02% w/w

Манган (Mn) - 0.26% w/w

Молибден (Mo) - 0.006% w/w

Цинк (Zn) - 0.14% w/w

 

Характеристика на продукта:

 

АСМ комплекс представлява балансирана смес от основните хранителни елементи азот/фосфор/калий, магнезий и микроелементи, за листно подхранване на голям брой култури. Напълно разтворим във вода, източник на жизненоважни хранителни елементи за културите в периоди на активен растеж или в условия на стрес.

 

Прилага се по всяко време, когато е необходимо внасянето на допълнителни хранителни вещества.

 

При култури с висок добивен потенциал е възможно третиране с цел преодоляване на неблагоприятни климатични въздействия (суша, градушка и пр.).

 

Дози на приложение: 250 – 500 г/дка в работен разтвор от 20 л/дка

 

Приложим при пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчуци.

 

Житни култури

От фаза 3-ти лист до изкласяване. При необходимост, повторения могат да бъдат правени през 7-14 дни.

 

Оторизиран дилър за България:

"АСМ" ЕООД - МОНТАНА

3400 Монтана, ул.”Гоцо Митов” № 5, п.к. № 247,

тел. 096 /391515; факс 096 /300755; GSM 0888 769348;

office@acm-montana.com

www.acm-montana.com

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact