АСМ КОМПЛЕКС

Балансиран комплекс от макро- и микроелементи за листно подхранване

 

Състав:

 

Макроелементи:

Азот (N) - 200.0 г/кг (20.3% w/w)

Фосфор (като P2O5) - 80.0 г/кг (8.0% w/w)

Калий (като K2O) - 140.0 г/кг (14.0% w/w)

Магнезий (като MgO) - 21.0 г/кг (2.0% w/w)

Сяра (S) - 198.0 г/кг (6.42% w/w)

 

Микролементи:

Бор (B) - 0.4 г/кг (0.033% w/w)

Мед (Cu) - 2.0 г/кг (0.20% w/w)

Желязо (Fe) - 0.2 г/кг (0.02% w/w)

Манган (Mn) - 2.6 г/кг (0.26% w/w)

Молибден (Mo) - 0.06 г/кг (0.006% w/w)

Цинк (Zn) - 1.4 г/кг (0.14% w/w)

 

Култури: Пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчуци

 

Размер на опаковката: 10 кг

 

Характеристика на продукта:

 

АСМ комплекс представлява балансирана смес от основните хранителни елементи азот/фосфор/калий, магнезий и микроелементи, за листно подхранване на голям брой култури. Напълно разтворим във вода, източник на жизненоважни хранителни елементи за културите в периоди на активен растеж или в условия на стрес.

 

Прилага се по всяко време, когато е необходимо внасянето на допълнителни хранителни вещества.

 

При култури с висок добивен потенциал е възможно третиране с цел преодоляване на неблагоприятни климатични въздействия (суша, градушка и пр.).

 

Дози на приложение: 250 – 500 г/дка в работен разтвор от 20 л/дка

 

Приложим при пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчуци.

 

Житни култури

От фаза 3-ти лист до изкласяване. При необходимост, повторения могат да бъдат правени през 7-14 дни.

 

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact