АМАЛГЕРОЛ

Природен продукт за ускоряване растежа на културите, включително и на кореновата им система.

 

При продължително прилагане подобрява почвената структура, с което влияе върху почвеното плодородие, а оттам и върху стабилността на добивите.

 

  • 100% разградим в околната среда.
  • Стимулира растежа на растенията, повишава количеството и качеството на добива от културите в зърнопроизводството, маслодайните култури, лозарството, градинарството, овощарството.
  • Подобрява състоянието на културите след суша, слана, градушка, хербицидни повреди, преовлажняване и др.
  • Повишава устойчивостта на растенията към суша и им помага да преодолеят негативния ефект от засушаването.
  • Действа като прилепител на продуктите за растителна защита, като оптимизира ефекта от тяхното приложение, без да се налага увеличаване на дозата.
  • Увеличава приема на азот от растенията, без да налага допълнително внасяне на азотни торове, като многократно активизира действието на ензимите, превръщащи неорганичните форми на азот в органични.
  • Намалява разходите за торене.
  • Ускорява разграждането на растителните остатъци в почвата и повишава микробиалната активност.
  • Подобрява структурното състояние на почвата и намалява разходите при обработката й.
  • Повишава захарния градус на гроздето с 2-4%. Вината направени от грозде третирано с Амалгерол са с високо качество и възможности за безпроблемно стареене.

 

Съдържа екстракт от морски водорасли, дестилирано парафиново масло, растителни масла, дестилирани билкови екстракти от Алпите.

 

Какво представлява АМАЛГЕРОЛ:

 

АМАЛГЕРОЛ е богат на въглеводороди и естествени растителни хормони на растежа.

 

Увеличава микробиалната активност в почвата и в частност микоризата. Това явление представлява симбиозна връзка между мицелите на различни гъби с корените на висшите растения. Тази симбиоза е едно от перфектните решения на природата за извличане на взаимна полза и от двете страни. Микоризата прави хранителните вещества от почвата по-достъпни и по-лесно усвоими от растенията. 

 

Микоризираните растения се отличават с много по-голяма активна поглъщателна повърхност на кореновата им система и често с по-голяма устойчивост към болести, причинени от почвени патогени. Микоризните гъби използват синтезираните от растенията въглехидрати. В резултат на тази специфична симбиоза се постига и реоструктуряване на почвените агрегати, подобряване на водно-въздушния режим на почвата и повишаване естественото плодородие.

 

Така ежегодното прилагане на АМАЛГЕРОЛ води до намаляване съпротивлението на почвата при обработката й, а това от своя страна до икономии на горива и резервни части. В Австрия и Унгария след три и повече годишно използване на продукта е постигнато намаляване разхода на дизелово гориво при оран с 300-400 мл/дка и значително е повишена проницаемостта на почвата.

 

  

 

В полета третирани поне 3 години с АМАЛГЕРОЛ, пръчката лесно потъва в почвата на дълбочина до 1м.

 

Установено е, че повърхностно внасяне на АМАЛГЕРОЛ върху следжътвени остатъци допринася за по-бързото им разлагане в почвата, като при това се намалява риска от развитието на вредна микрофлора, поради съдържание на билкови концентрати, които са “know how” на създателя. Препоръчителната норма за опръскване на стърнището е 300-500 мл/дка.

 

1 : 3

ВСЕКИ 1 ЛЕВ ВЛОЖЕН В АМАЛГЕРОЛ ВИ ВРЪЩА ВЛОЖЕНИЕТО 3 ПЪТИ !

 

Препоръчителни норми за приложение на АМАЛГЕРОЛ при различни култури

 

Житни култури

200 мл/дка през есента във фаза начало на братене;

300-500 мл/дка през пролетта във фаза начало на вретенене и/или начало на изкласяване до наливане на зърното.


Рапица

200-300 мл/дка през есента във фаза 4-6-ти лист при рапицата. Укрепва кореновата система на рапицата, като стимулира нейното нарастване и образуване на повече разклонения. Увеличава устойчивостта на рапицата против измръзване. 300-500 мл/дка двукратно през пролетта по време на третиране с инсектицид или фунгицид.


За стърнища

Комбинация от АМАЛГЕРОЛ (300 мл/дка) + ГЛИФОС 36сл (500 мл/дка) за ускоряване разграждането на сламата и растителните остатъци в почвата.


Слънчоглед

300-500 мл/дка в комбинация с хербицид във фаза 2-6 двойка листа.


Царевица

300-500 мл/дка във фаза 4-6-ти лист; възможно е повторение преди началото на удължаване на стъблото.

300-500 мл/дка при третиране на растителните остатъци след прибиране на царевицата.


Лозя

300 мл/дка заедно с приложение на фунгицид; 4-5 приложения във времето между появата на съцветия и прошарването на зърната.

За млади лозя – корените се потапят в 5% разтвор преди засаждане, за да се осигури добро развитие на кореновата система.

Лозя, при които по една или друга причина се наблюдава пожълтяване, зеленият цвят на листата се възстановява до 4-6 дни след пръскане с АМАЛГЕРОЛ.


Зеленчуци

300 мл/дка за едно приложение; първо прилагане – 14 дни след засаждане; 3-5 повторения в 10-дневни интервали.

АМАЛГЕРОЛ подобрява устойчивостта на зеленчуците към болести, което налага по-малък брой третирания с фунгициди. Повишава не само количеството, но и качеството на продукцията (по-добре калибрирани зеленчуци). Намаляват дребните за сметка на средните и едрите зеленчуци.

Задължителен продукт при екологичното отглеждане на зеленчуци.


Овощни дървета

Малък обем: 300-500 мл/дка в работен разтвор от 35-50 л вода/дка.

Голям обем: 50 мл/10 л вода в работен разтвор от 100-150 л вода/дка.

Време на приложение: Пръска се на 10-дневни интервали от фаза розова пъпка до края на опадване на венчелистчетата. Особено важно е да се осигури добро опръскване на всички части на дървото, особено в точките на растеж.


Картофи

500 мл/дка приложени между етапа на нарастване на ластуните и образуване на клубени с големината на грахово зърно. Трикратно повторение в същата доза през интервал от 10-14 дни. Да се използва 30-100 л вода/дка. Употребата на АМАЛГЕРОЛ при картофи намалява дребната фракция за сметка на средната и едрата.


Боб и грах

500 мл/дка преди началото на цъфтеж


Градинарство и оранжерии

Подхранване с 0.02%-0.05% (20-50 мл/100 л вода) в 10-14 –дневни интервали.

Листно приложение с 0.3%-0.5% (30-50 мл/10 л вода) в 10-14 дневни интервали.

Употребата на АМАЛГЕРОЛ намалява броя на пръсканията с пестициди и торенето. Растенията се отличават с по-интензивен зелен цвят на листата, реколтата е с по-добри параметри по отношение на качеството и количеството.

За краставици: третиране две седмици след засаждане, за да се предотврати пожълтяване на растението.


Ягодоплодни култури 

20-60 мл/10 л вода в работен разтвор от 70-225 л вода/дка.

Време на приложение: преди цъфтеж и повторения през 10-14-дневен интервал. Ако плодовете ще се преработват, консултирайте се с преработвателя преди пръскането.


Разсадници

Разсаждането винаги е стресиращо за младите дръвчета. Корените на дръвчето се потапят в 5% разтвор няколко минути преди засаждане, за да се осигури добро развитие на кореновата система.


Разграждане на растителни остатъци

300-500 мл АМАЛГЕРОЛ + 2 кг/дка карбамид преди обработка.


Спортни терени

300-500 мл/дка след косене с последваща поливка.

За голф игрища, футболни терени, парково озеленяване, спортни площадки и др.


Възстановяване на културите  след слана, градушка, хербицидни повреди и др.

300–500 мл/дка в работен разтвор от 20-25 л вода/дка.


 Какво показва практиката

 

 

Оторизиран дилър на АМАЛГЕРОЛ за България:

МЕДИ плюс Р ООД

4018 Пловдив, бул. „Марица“ №154, ет. 3, офис А9

Тел.: 032 512 925, 032 512 926, 032 512 927

Факс: 032 512 928

e-mail: medi-r@plov.net

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact