Вие сте тук: Начало / ЕТИКЕТИ и ИЛБ

ЕТИКЕТИ и ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

ЕТИКЕТИ И ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact